Views
1 week ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Để ω= π ∆S thì: sin + = 1⇒ = ⎯⎯⎯→ ∆ t = ( s) max ⎛ ω∆t π ⎞ ω∆t π 2 1 ⎜ ⎟ ⎝ 2 4 ⎠ 2 4 4 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 21: Đáp án A t ⎧ − T Nme = N0.2 ⎪ Ncon ⎨ t ⎛ ⇒ = − ⇔ = ⇒ = − ⎞ ⎪ T N = 1,188.10 0. ⎜1− 2 me con N N ⎟ ⎪⎩ ⎝ ⎠ t 18 t − 6, 239.10 − 9 T 4,47.10 8 2 1 2 t 3,3.10 20 E 12 R1 nt R 2 nt R3 → R123 = R1 + R2 + R3 = 12Ω → I = = = 1A R + r 12 Câu 23: Đáp án D *Động năng còn lại của electron: ⎛ −13,6 −13,6 ⎞ W = W0 − En − E1 = − ⎜ − = 2 2 ⎟ eV ⎝ 2 1 ⎠ ( ) 12, 4 2, 2( ) Chú ý: Trạng thái kích thích thứ nhất ứng với n = 2. Câu 24: Đáp án C 123 0 ( ) ∆ E = ε A −ε . A − ε . A = 7,715.17 − 7, 48.14 − 7,1.4 = −1,965 MeV O O N N α α K = + ∆ 8 −1,965 P K K O α E K P + KO = Kα + ∆E ⎯⎯⎯→ K P = KO = = = 3,0175 MeV 2 2 1 2K 2.3,0175.1,6.10 K m v v −13 2 P 7 P = P P ⇒ P = = = −27 2 mP 1,66.10 Câu 25: Đáp án D ( ) 2,41.10 m/s ( ) Câu 22: Đáp án A *Khi thang máy đi lên nhanh dần đều với đi xuống chậm dần đều với độ lớn gia tốc a ta có gia tốc biểu kiến lần lượt là: ⎧g1 = g + a ⎨ ⇒ 2g = g1 + g2 1 ⎩g2 = g − a ( ) 1 1 ( 1) 2 1 1 1 1 Ta có: T = 2 π l ⇒ T ~ ⇒ g ~ ⎯⎯→ = + = + g g T T T T 2,52 3,52 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⇒ T = 2,78( s ) 2 2 2 2 2 2 1 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 26: Đáp án C *Khoảng cách giữa hai chất điểm: http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎛ 5π π ⎞ ⎛ 5π π ⎞ ⎛ 5π ⎞ d = x2 − x1 = 3 3 cos⎜ t + ⎟ − 3cos⎜ t + ⎟ = 3cos⎜ t ⎟ ⎝ 3 6 ⎠ ⎝ 3 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎛ 5π ⎞ 5π Như vậy dmax ⇔ cos⎜ t ⎟ = 1 ⇔ t = kπ ⇒ t = 0,6k , thời điểm lần đầu tiên ứng với k = 1 nên ⎝ 3 ⎠ 3 t = 0,6( s ) . Bình luận: Ở bước đầu tiên ta dùng máy tính Casio fx – 570ES để bấm. Câu 27: Đáp án C 2 2 *Từ điều kiện 4π f LC = 1⇒ Z = Z L C , mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Do đó: U = U (Luôn luôn không đổi với mọi R). Loại đáp án A. R ( ) 2 2 Z = R + ZL − ZC = R (Tổng trở thay đổi khi R thay đổi). Loại đáp án B 0 2 2 U U 1 P = R. = ⇒ P ~ (Công suất P phụ thuộc vào R). 2 2 R + ( ZL − ZC ) R R Đáp án C đúng. 0 R R= Z *Hệ số công suất: cosϕ = ⎯⎯⎯→ cosϕ = 1 (luôn không đổi) Z Câu 28: Đáp án C d′ ⎧d′ − 3d = 0 ⎧d = 25 cm d. d′ k = − = −3 → ⎨ ⇒ ⎨ ⇒ f = = 18,75 cm d ⎩d′ + d = 100cm ⎩d′ = 75cm d + d′ Câu 29: Đáp án C 2 SB ⎧SB − SA = 198 ⎪⎧ SB = 200 m * LA − LB = log = 4 ⇒ SB = 100SA ⇒ ⇔ 2 ⎨ ⎨ SA ⎩SB − 100SA = 0 ⎪⎩ SA = 2( m) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN P 4π 2 L −3 * L = log ⇒ P = 4 π SA I .10 A = 5.10 ( W ) A 2 SA I0 0 ( ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 8) [DC25022018]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước (CÓ MA TRẬN - ĐÁP ÁN - LỜI GIẢI CHI TIẾT) (Lần 13) [DC13032018]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước (CÓ MA TRẬN - ĐÁP ÁN - LỜI GIẢI CHI TIẾT) (Lần 12) [DC08032018]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 Môn Vật Lý Các trường THPT Cả nước (Lần 2) [DC19012018] (MA TRẬN + GIẢI CHI TIẾT)
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước (Lần 10) [DC17012018] (MA TRẬN + GIẢI CHI TIẾT)
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 7) [DC29112017]
Bộ tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết [DC17112017]
Tuyển tập 10 đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết [DC17112017]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 8) [DC07122017]
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán Các trường THPT Cả nước (Lần 11) [DC05022018] (MA TRẬN + GIẢI CHI TIẾT)
Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa Các trường THPT Cả nước Có lời giải chi tiết (Lần 3) [DC16122017]