Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 9: Đáp án C + Xenlulozo có cấu trúc mạch thẳng. + Saccarozo không làm mất màu nước brom. + Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. + AgNO 3 trong pứ tráng gương là chất oxh. ⇒ Glucozo là chất khử ⇒ Glucozo bị khử. Câu 10: Đáp án C Vì trong CTCT của nilon–6,6 có chứa liên kết –CO–NH–. ⇒ Nilon–6,6 thuộc loại poliamit Câu 11: Đáp án D + Alanin là một α–amino axit có ctpt là C 3 H 7 O 2 N ⇒ M Alanin = 89 Câu 12: Đáp án D CTPT của propan là C 3 H 8 . ⇒ Số liên kết xích ma trong phân tử propan = 3 + 8 – 1 = 10 Câu 13: Đáp án B Loại anilin vì tính bazo quá yếu không đủ để làm quỳ tím đổi màu. Loại amoni alorua vì làm quỳ hóa đỏ Câu 14: Đáp án B A sai vì khi điện li ta có: HCl → H + và HNO 3 → NO 3 – ⇒ HNO 3 ⇒ Hòa tan được Cu. + B Đúng vì P trắng cháy ở nhiệt độ > 40 o C. + C đúng vì thổi hơi nước qua than nung đỏ ⇒ khí than ướt. + D sai vì CuS không phản ứng với dung dịch HCl Câu 15: Đáp án C Ở câu B. C từ 0 tăng lên +2 trong CO ⇒ C thể hiện tính khử. Mặt khác C từ 0 giảm xuống –1 trong CaC 2 ⇒ C thể hiện tính oxi hóa Câu 16: Đáp án C Poliacrilonitrin được dùng để tổng hợp tơ nitron vì nó có tính chất là dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 17: Đáp án B Kim loại tác dụng với HCl gồm: Fe, Mg, Al, Na và Zn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 18: Đáp án B B sai vì alanin có 1 nhóm NH 2 và 1 nhóm COOH. ⇒ Alanin không làm quỳ tím ⇒ B sai Câu 19: Đáp án D Bảo toàn e ta có n R = 2×nCl 2 ÷ 2 = 0,15 mol ⇒ M R = 6 ÷ 0,15 = 40 ⇔ R là Ca Câu 20: Đáp án D Số chất có phản ứng tráng gương là: HCOOH và HCHO Câu 21: Đáp án A Số chất có thể tác dụng với NaOH gồm: Al 2 (SO 4 ) 3 , Zn(OH) 2 và NaHS. Câu 22: Đáp án C Số chất trong dãy chỉ bị thủy phân trong môi trường axit mà không bị thủy phân trong môi trường kiềm gồm: amilozơ, amilopectin, saccarozơ và xenlulozơ Câu 23: Đáp án A Có phản ứng với NaOH ⇒ ancol và có phản ứng tráng gương. ⇒ Este có dạng HCOOCH 2 –R ⇒ Loại B, C và D. Câu 24: Đáp án D Este được tạo ra từ hai axit đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức ⇒ Hỗn hợp chứa 2 este no đơn chức mạch hở. ⇒ n Este = n NaOH = 0,1 mol ⇒ M Hỗn hợp este = 65,6 ⇒ Este bé chỉ có thể là HCOONH 3 . + Vì tạo ra cùng ancol ⇒ n Ancol = n CH3OH = n NaOh = 0,1 mol. ⇒ m CH3OH = 3,2 gam. + Bảo toàn khối lượng ta có: m Muối = 6,56 + 0,1×40 – 3,2 = 7,36 gam Câu 25: Đáp án D Loại Mg và Zn vì phản ứng tạo ra Cu không tan trong H 2 SO 4 loãng. Loại Ba vì tạo ra kết tủa BaSO 4 không tan trong H 2 SO 4 loãng Câu 26: Đáp án B DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ta có phản ứng: 2Fe + 3Cl 2 ° ⎯⎯→ t 2FeCl 3 lập tỉ lệ ⇒ phản ứng tính theo Cl 2 ⇒ n FeCl3 = 0,15×2 ÷ 3 = 0,1 mol ⇒ m Muối = m FeCl3 = 0,1 × 162,5 = 16,25 gam MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)