Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ax ax e 1 e 1 a − − lim = 1 ⇔ lim = và x→0 ax x→0 2x 2 3x 3x e 1 e 1 3 − − lim = 1 ⇔ lim = x→0 3x x→0 2x 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ax 3x ax 3x ax 3x e − e e −1− e + 1 e −1 e −1 a − 3 Do đó lim = lim = lim − lim = x→0 2x x→0 2x x→0 2x x→0 2x 2 a − 3 1 x = 0 ⇒ lim f x = f 0 ⇔ = ⇔ a = 4. x→0 2 2 Mà hàm số liên tục tại ( ) ( ) Câu 43: Đáp án C. Ghép hình chóp vào hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là a, b, c. 2 2 2 ⎧ 2 y + z − x 2 2 2 c = ⎧ a + b = x ⎪ 2 ⎪ 2 2 2 2 2 2 ⎪ 2 2 2 2 2 2 x + y + z ⎪ 2 x + z − y Ta có ⎨b + c = y ⇒ a + b + c = ⇒ ⎨a = . ⎪ 2 ⎪ 2 2 2 2 2 2 2 ⎪c a z ⎪ 2 ⎩ + = x + y − z ⎪b = ⎩ 2 ( y 2 + z 2 − x 2 )( x 2 + z 2 − y 2 )( x 2 + y 2 − z 2 ) ⇒ abc = . 8 1 12 V abc y z x x z y x y z . 3 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Thể tích khối chóp S.ABCD là = = ( + − )( + − )( + − ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 ⎛ y z x x z y x y z ⎞ 1 6 + − + + − + + − ≤ ⎜ ⎟ = .3 3 = . 6 2 ⎝ 3 ⎠ 6 2 4 Vậy giá trị lớn nhất của V là Câu 44: Đáp án D. S.ABCD 6 . 4 Gọi I( a, b,c ) là tâm mặt cầu cố định đó. Rõ ràng d ( I, ( P) ) Với ( ( )) 2 2 ( ) ( ) 2 2 2 4n + ( 1− n ) 2nb + 1− n c + 4 n + 1 m = 1⇒ d I, P = = R Với ( ( )) 2 2 ( ) ( ) 2 2 2 4n + ( 1− n ) − 2nb + 1− n c + 4 n + 1 m = −1⇒ d I, P = = R = R không đối với mọi m,n ∈ R . ⎡b = 0 2 2 2 2 ⇒ 2nb + ( 1− n ) c + 4( n + 1) = − 2nb + ( 1− n ) c + 4( n + 1) ⇔ ⎢ 2 2 ⎢⎣ ( 1− n ) c + 4( n + 1) = 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1− n c + 4 n + 1 = 0 không thể xảy ra với mọi n ∈ R suy ra b = 0 2 2 Rõ ràng ( ) ( ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Với ( ( )) m = n = 1⇒ d I, P = b + 4 = R = 4. Câu 45: Đáp án C. 2 2 Ta có ( )( ) ( )( ) ( ) 1 = z − z z − z = z − z z − z = z + z − z z + z z ⇔ z z + z z = 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 ⎛ z ⎞ ⎛ 2 1 z ⎞ ⎛ 2 z1 z ⎞ ⎛ 2 z1z 2 z2 z ⎞ 1 P = ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = ⎜ + ⎟ − 2 = + − 2 = 2 2 ( z1z2 + z2 z1 ) − 2 = −1. ⎝ z2 ⎠ ⎝ z1 ⎠ ⎝ z2 z ⎜ 1 ⎠ z2 z ⎟ ⎝ 1 ⎠ Câu 46: Đáp án C. 2 2 2 2 ⎛ 1 ⎞ ⎛ x ⎞ 1 3 f 2 − f 1 = ∫ f ' x dx ≥ ∫ ⎜ x + ⎟dx = ⎜ + ln x ⎟ = 2 + ln 2 − = + ln 2. x 2 2 2 1 1 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 1 Ta có ( ) ( ) ( ) Mặt khác f ( 1) = 1 suy ra ( ) ( ) Câu 47: Đáp án A. 2 Đặt u x 2x, 3 3 5 f 2 ≥ f 1 + + ln 2 = 1+ + ln 2 = + ln 2. 2 2 2 y f u y ' 2x 2 f ' u 2x 2 f ' x 2x . = − ta có = ( ) ⇒ = ( − ) ( ) = ( − ) ( 2 − ) Do đó, phương trình ⎡2x − 2 = 0 ⎢ 2 ( ) 3 ⎡ x − 1 = 0 ⎡x = 0 ⎢ 2 x − 2x = −2 2 y ' = 0 ⇔ ⎢ ⇔ ⎢x − 2x + 2 = 0 ⇔ ⎢ x = 1 . ⎢ 2 x − 2x = −1 ⎢ ⎢ 2 ⎢ x − 2x = 0 ⎢x = 2 2 ⎣ ⎢⎣ x − 2x = 0 Vậy hàm số đã chốc 3 điểm cực trị là x = 0; x = 1; x = 2. Câu 48: Đáp án D. Khối nón cụt có thể tích là V ( R 2 R.r r 2 ) Ta có P R 2r R P 2r ⎢⎣ πh ⎧h = 3 2 2 = + + mà ⎨ ⇒ R + R.r + r = 1 3 ⎩V = π 2 2 P − 2r + P − 2r r + r = 1 = + ⇔ = − thay vào (*), ta được ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 ⇔ P − 4Pr+ 4r + Pr− 2r + r − 1 = 0 ⇔ 3r − 3Pr+ P − 1 = 0 (I). 2 2 Vậy phương trình (I) có nghiệm khi và chỉ khi ( ) ( ) ( ) Vậy giá trị lớn nhất của P là 2. Câu 49: Đáp án B. Với ( ) 2 (*). ∆ = −3P − 4.3. P −1 ≥ 0 ⇔ P ≤ 2. I 4 y − y − 1 + y + 3 ≤ 8, xét từng TH phá giá trị tuyệt đối, ta tìm được nghiệm −3 ≤ y ≤ 0 . DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Khi đó 3 2 x −2x−3 −log3 5 2 2 x −2x−3 x −2x−3 3 3 1 = = ≥ và [ ] [ ] log3 5 3 5 5 − ( y+ 4) −1 1 y ∈ −3;0 ⇔ y + 4∈ 1;4 ⇒ 5 ≤ 5 = . 5 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER