Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 33 BỘ ĐỀ TN- SỐ 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) 3π Câu 1: Cho góc α thỏa mãn π < α < và sinα − 2cosα = 1. Tính A = 2 tanα − cotα . 2 A. 6. B. 1 . 6 ⎛ π ⎞ Câu 2: Tìm các nghiệm x ∈ ⎜ 0; ⎟ của phương trình sau ⎝ 2 ⎠ A. 5 π x = . B. 18 C. 2. D. 1 . 2 2 x π 2 3 ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ π ⎞ 4sin ⎜π − ⎟ − 3 sin ⎜ − 2x ⎟ = 1+ 2cos ⎜ x − ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 4 ⎠ ⎧5π 7π ⎫ x ∈ ⎨ ; ⎬ . ⎩18 18 ⎭ ⎛ 2 3 2 a b b ⎞ Câu 3: Cho khai triển nhị thức: 3 + ⎜ b 3 2 a a ⎟ ⎝ ⎠ 1 số lũy thừa của a và b bằng − biết rằng 2 3n C. 7 π x = . D. x ∈∅ 18 với a ≠ 0, b ≠ 0. Hãy xác định hệ số của số hạng có tỉ 0 1 1 2 1 3 3 2n 10923 3 C2n − C2n + C2n − C2n + ... + C2n = 2 4 2n + 1 5 A. 161280. B. 280161. C. 280116. D. 116280. Câu 4: Cho tập hợp A gồm n phần tử ( n > 4) tập con có số phần tử là lẻ. . Tìm n biết rằng trong số các phần tử của A có đúng 16n A. n = 8. B. n = 9. C. n = 10. D. n = 16. Câu 5: Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ công ty sữa, người ta gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 5 hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để phân tích mẫu. Tính xác suất để 3 hộp sữa được chọn có cả 3 loại. A. 2 . 11 B. 3 . 11 C. 4 . 11 ⎛ 2 ⎞⎛ 2 ⎞ ⎛ 2 ⎞ Câu 6: Tính giới hạn lim ⎜1− ⎟⎜1 − ⎟... 1− ⎝ 2.3 ⎠⎝ 3.4 ⎠ ⎜ ( n + 1)( n + 2) ⎟ ⎝ ⎠ D. 2 . 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 2 . 3 B. 0 C. 1 . 3 2 Câu 7: Tính giới hạn lim x( x + x + 1) A. 1 . 2 Câu 8: Cho hàm số A. B. C. D. x→−∞ B. D. +∞ . 1 − . C. −∞ D. +∞ 2 3 x ⎛ π ⎞ y = sin ⎜3x + ⎟ . Tính đạo hàm y’. 3 ⎝ 4 ⎠ 2 ⎛ π ⎞ 3 ⎛ π ⎞ y ' = x sin ⎜3x + ⎟ + x cos⎜3x + ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ . ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ = ⎜ + ⎟ + ⎜ + ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 3 ⎠ . 2 3 y ' x sin 3x x cos 3x ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ = ⎜ + ⎟ + ⎜ + ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ . 3 2 y ' x sin 3x x cos 3x ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ = ⎜ + ⎟ + ⎜ + ⎟ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 4 ⎠ . 2 3 y ' x cos 3x x sin 3x Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(1;2) và đường tròn (C) có tâm I, bán kính R. Gọi M ( C) ( ) 2 2 ∈ và N ∈ C ' : x + y − 2x − 4 = 0 sao cho MN = IA . Gọi y , y lần lượt là tung độ các điểm M, N. Hỏi mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau? yM A. yM + yN = − 4. B. yM y N = 0. C. yM − yN = 4. D. = 1 y Câu 10: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, AD = b, AA' = c . Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BD’ A. C. a b + c 2 2 a + b + c 2 2 2 c a + b 2 2 a + b + c 2 2 2 Câu 11: Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số = + + 3 2 y ax bx c Phương án nào sau đây là đúng? A. a = 2; b = 3; c = − 4. B. a = 1; b = − 3; c = − 4. B. D. M b c N + a 2 2 a + b + c 2 2 2 ab + bc + ca a + b + c 2 2 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN N MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER