Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ta có d ( G 1; ( G2G3G4 )) = d ( A; ( G2G3G4 )) 1 2 1 2 1 = . d A; MNP = d A; MNP 2 3 3 ( ( )) ( ( )) 2 ⎛ 2 ⎞ 4 1 1 S = ⎜ ⎟ S = . S = S ⎝ 3 ⎠ 9 4 9 G2G3G4 MNP ABC ABC Thể tích của khối tứ diện G1G 2G3G 4 là 1 1 1 1 V = d ( G ;( G G G )).S = . .d ( A; ( MNP )). S 3 3 3 9 1 V = VABCD = 27 27 Câu 36: Đáp án D 1 2 3 4 G2G3G4 ABC Khi quay hình thang cân ABCD quanh trục đối xứng ta được hình nón cụt có chiều cao h = 2a 2 và bán kính 2 đáy là R1 = a,R 2 = 2a. πh 14 2 V = R + R + R R = π a 3 3 Vậy thể tích cần tính là ( 1 2 1 2 ) Câu 37: Đáp án D Xét hàm số 3 2 y x x mx 1, = + + − có 2 2 3 = + + ∀ ∈ R 2 y ' 3x 2x m, x 1 Để hàm số có 2 điểm cực trị ⇔ y ' = 0 có 2 nghiệm phân biệt ⇔ 1− 3m > 0 ⇔ m < 3 Gọi x 1, x 2 lần lượt là các điểm cực tiểu và cực đại của hàm số đã cho Theo Viet, ta có ⎧ 2 x1 + x 2 = − ⎪ 3 ⎨ ⎪ m x 1.x 2 ⎪⎩ = 3 m mà x1 > 0 suy ra x 1.x 2 = < 0 ⇔ m < 0 3 Kết hợp m ∈( − 5;6) mà m ∈Z ⎯⎯→ m = { −4; −3; −2; −1} Câu 38: Đáp án C π π 3 3 3 4 r 32 3 Thể tích của một viên bi là V0 = = ( cm ) 136π Thể tích nước tăng lên khi bỏ một viên bi vào là V = 85%V0 = 15 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⎛ ⎞ 3 Thể tích nước tăng lên là V ' = π ( 12 − 10) = 50π( cm ) 2 10 ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vậy V ' ≈ 5,14 nên ít nhất cần 6 viên bi để thỏa mãn đề bài V Câu 39: Đáp án B Đặt hệ trục tọa độ với Oxy với tia Ox là tia OH, tia Oy là tia OB y = f x = ax + bx + c. Giả sử phương trình parabol ( ) 2 Dựa vào AB = 60cm,OH = 30cm ( ) ⎧⎪ f ± 30 = 0 1 1 2 Ta có ⎨ ⇒ a == − ,b = 0,c = 30 ⇒ y = f ( x) = − x + 30 ⎪⎩ f ( 0) = 30 30 30 Diện tích chiếc gương là ( ) Câu 40: Đáp án A Phương trình mặt phẳng ( ) Vì ( ) 3 30 30 30 3 ⎛ 1 2 ⎞ ⎛ x ⎞ 2 ∫ ∫ S = f x dx = ⎜ − x + 30⎟dx= ⎜ − + 30x ⎟ = 1200cm ⎝ 30 ⎠ ⎝ 30 ⎠ −30 −30 −30 x y z ABC : + + = 1 a b c 1 2 3 6 I∈ ABC ⇔ + + ≥ 3 ⇔ abc ≥ 162 a b c abc Thể tích khối tứ diện OABC được tính là Dấu “=” xảy ra khi ⎧a = 3 1 2 3 1 ⎪ = = = ⇒ ⎨b = 6 a b c 3 ⎪ ⎩c = 9 Kiểm tra thấy phương án A không đúng Câu 41: Đáp án D 2 2 ( ) ( ) OA.OB.OC abc 162 V = = ≥ = 27 6 6 6 P = 1− z .z − z − z = 1− z .z 1− z .z − z − z z − z 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 ( 1 z 1.z 2 )( 1 z 1.z2 ) ( z1 z2 )( z1 z2 ) 1 z1 z2 z 1 . z2 ( 1 z1 )( 1 z2 ) = − − − − − = − − + = − − Dễ thấy z1 = z2 = 1 suy ra Câu 42: Đáp án D 2 2 P = 1− z .z − z − z = 0 1 2 1 2 Xét hình nón nhỏ có đáy là đường tròn tâm E, bán kính r 2 2 Ta có SI = SA − AI = 4R ⇒ SE = SI − EI = 2R DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Từ SE = r ⇒ r = R SI AI 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN