Views
2 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 27: Đáp án B Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm gồm: Phenyl fomat, glyxylvalin và triolein Câu 28: Đáp án A Đặt n Fe = a và n Al = b. + Phương trình theo khối lượng hỗn hợp: 56a + 27b = 9,65 (1) + Phương trình bảo toàn e là: 2a + 3b = 2n H2 = 0,65 (2) + Giải hệ (1) và (2) ⇒ n Al = b = 0,15 mol ⇒ %m Al = 0,15.27 × 100 ≈ 41,97% 9,65 Câu 29: Đáp án C 41,1 − 33,1 Ta có n O bị lấy đi bởi CO = = 0,5 mol 16 ⇒ n CO pứ = n O = 0,5 mol Bảo toàn e cả quá trình ta có: 2n CO = 2n H2 ⇔ n H2 = n CO = 0,5 mol ⇒ V H2 = 0,5 × 22,4 = 11,2 lít Câu 30: Đáp án A Hòa tan Z vào HNO 3 dư vẫn có chất rắn T không tan ⇒ T là AgCl ⇒ Z gồm Ag và AgCl. ⇒ Chọn A vì: FeCl 2 + 2AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + 2AgCl↓ Sau đó: Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + Ag↓. Câu 31: Đáp án D Cao su thiên nhiên có công thức là –(–C 5 H 8 –)– n . Ta có phản ứng: (C 5 H 8 ) n + 2S → (C 5n H 8n–2n )S 2 . 64 ⇒ %m S/Cao su = × 100 ≈ 46 68n + 62 Câu 32: Đáp án C Vì trong CTCT của lysin có chứa 2 nhóm –NH 2 . ⇒ ∑n HCl = n NaOH + 2n Lysin ⇔ n Lysin = 0,65 − 0, 25 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 33: Đáp án B = 0,2 mol. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Dựa trên phản ứng đốt cháy tổng quát của cacbohiđrat: ( ) C H O + nO ⎯⎯→ nCO + mH O n t° 2 m 2 2 2 Bạn có thể thấy ngay: 6,72 nCO = n = = 0,3 2 O mol 2 22,4 Bảo toàn khối lượng: m = 8,46 + 32× 0,3 − 44× 0,3 = 4,86 gam. Câu 34: Đáp án C (a) Sai vì thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit axetic. (b) Sai vì polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. (c) Sai vì ở điều kiện thường anilin là chất lỏng. Câu 35: Đáp án D Hai amino axit có CTPT dạng C n H 2n + 1 NO 2 (n là giá trị trung bình); + Glucozơ và fructozơ có cùng CTPT là C 6 H 12 O 6 . ♦ Giải đốt T + O 2 ––– to → 0,84 mol CO 2 + 0,98 mol H 2 O + N 2 . ||⇒ Tương quan đốt có n amino axit = 2(∑n H2O – ∑n CO2 ) = 0,28 mol. ☆ Đặc biệt: có C trung bình hỗn hợp T = ∑n CO2 : n T < 0,84 : 0,28 = 3 ||⇒ 2 amino axit đồng đẳng kế tiếp chỉ có thể là C 2 H 5 NO 2 và C 3 H 7 NO 2 mà thôi ⇒ Số nguyên tử H trong A là 5 Câu 36: Đáp án B Quy đổi hỗn hợp về Fe và O. Đặt n Fe = a và n O = b + Vì HNO 3 dư và n Fe(NO3)3 = 0,4 mol ⇒ n Fe = a = 0,4 mol + Áp dụng bảo toàn e ta có: 3n Fe = 2n O + 3n NO ⇒ n O = 0,3 mol ⇒ m = 0,4×56 + 0,3×16 = 27,2 gam Câu 37: Đáp án C Gọi kim loại M hóa trị n. Hỗn hợp T gồm có N 2 O, CO 2 và NO. Đặt ∑n( CO2 + N2O) = a và n NO = b ⇒ a + b = 0,75 (1) Và 44a + 30b = 19,2 × 2 × 0,75 = 28,8 (2) Giải hệ ⇒ ∑n( CO2 + N2O) = 0,45 và n NO = 0,3. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Mà n FeCO3 = 0,4 mol ⇒ n CO2 = 0,4 mol ⇒ n N2O = 0,05 mol. ● Sơ đồ bài toán ta có: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN