Views
4 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 41: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA vuông góc với mặt đáy và SA AB a = = . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp. A. a 2 2 . B. a. C. a 5 2 . D. Câu 42: Một hình chữ nhật ABCD có AB = a và BAC = α với 0° < α < 90° . Cho hình chữ nhật đó quay quanh cạnh AB, tam giác ABC tạo thành một hình nón có diện tích xung quanh là S. Mệnh đề nào là sai? A. π a 2 tanα S = . B. cosα 2 2 C. S π a sinα ( 1 tan α ) = + . D. 2 π a sinα S = . 2 cos α S = π a 2 tanα . Câu 43: Cho hình trụ trục OO′ , đường tròn đáy ( C ) và ( C′ ) . Xét hình nón đỉnh O’, đáy ( ) sinh hợp với đáy góc α ( 0 α 90 ) bằng 3 . Tính giá trị α . a 3 2 . C có đường ° < < ° . Cho biết tỉ số diện tích xung quanh của hình lăng trụ và hình nón A. 30° . B. 45°. C. 60° . D. Kết quả khác. 3 3 C tâm O, bán kính R = , đường cao SO = . 2 2 O làm đường tròn nhỏ và nhận tất cả đường sinh của hình nón làm tiếp tuyến. Câu 44: Cho hình nón tròn xoay đáy là đường tròn ( ) Xét hình cầu tâm I, nhận ( ) Tính thể tích hình cầu. A. V π 2π 4π 5π = . B. V = . C. V = . D. V = . 3 3 3 3 Câu 45: Một hợp đựng Chocolate bằng kim loại có hình dạng lúc mở nắp như hình vẽ dưới đây. Một phần tư thể tích phía trên của hộp được dải một lớp bơ sữa ngọt, phần còn lại phía dưới chứa đầy chocolate nguyên chất. Với kích thước như hình vẽ, gọi x = x0 là giá trị làm cho hộp kim loại có thể tích lớn nhất, khi đó thể tích chocolate nguyên chất có giá trị là V 0 . Tìm V 0 . A. 48 đvtt. B. 16 đvtt. C. 64 đvtt. D. 64 3 đvtt. Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 2 2 2 ( S ) : x + y + z − 4x − 4y − 4z = 0 và điểm ( 4;4;0) A . Viết phương trình mặt phẳng ( OAB ) , biết điểm B ( S ) ∈ và tam giác OAB đều. A. x − y + z = 0, x + y − z = 0 . B. x − y + z = 0, x − y − z = 0 . DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C. x − y − z = 0, x − y − z = 0 . D. x − y + z = 0, x − y + z = 0 . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A( 1;0;5 ), B ( 2;2;6) và đường thẳng x y + 2 z − 4 : 1 2 1 ∆ = = và mặt phẳng ( α ) : 2x + y − z + 3 = 0 . Tìm điểm M nằm trên mặt phẳng ( ) 6 MB = và ABM = 60° . 2 A. 3 13 M ⎛ ⎜1; ; ⎞ ⎟ 2 2 ⎝ ⎠ . B. M ( 0;0;3) . C. ( 1;1;6 ) M . D. M ⎛ 1 ⎜ ⎞ ;2;6 ⎟ ⎝ 2 ⎠ . ⎧x = − 3+ 2t ⎪ ⎨ ⎪ ⎩z = 3 + t Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ : y = − 1+ t ( t ∈ ) α sao cho R và mặt phẳng có phương trình ( α ) : x + 2y − z + 5 = 0 . Gọi A là giao điểm của ∆ và ( α ) . Tìm điểm B , C ( α ) cho BA = 2BC = 6 và ABC = 60° . B 5 5 −3; −1;3 , C ⎛ ;0; ⎞ ⎜ − ⎟ 2 2 A. ( ) B 5 5 −3; −1;3 , C ⎛ ;0; ⎞ ⎜ − ⎟ 2 2 B. ( ) B 5 5 −3; −1;3 , C ⎛ ;0; ⎞ ⎜ − ⎟ 2 2 C. ( ) B 5 5 −3; −1;3 , C ⎛ ;0; ⎞ ⎜ − ⎟ 2 2 D. ( ) ⎝ ⎠ hoặc ( ) 1 11 1;0;4 , ;0; 2 2 B − C ⎛ ⎜ ⎞ ⎟ ⎝ ⎠ . ⎝ ⎠ hoặc ( ) 1 11 1;1;5 , ⎜ ;0; 2 2 B C ⎛ ⎞ ⎟ ⎝ ⎠ . ⎝ ⎠ hoặc ( ) 1 11 7; 3;1 , ;0; 2 2 B − − C ⎛ ⎜ ⎞ ⎟ ⎝ ⎠ . ⎝ ⎠ hoặc ( ) 1 11 3;2;6 , ⎜ ;0; 2 2 B C ⎛ ⎞ ⎟ ⎝ ⎠ . ∈∆ ∈ sao x − 3 y + 2 z + 1 Câu 49: Trong không gian tọa độ cho đường thẳng d : = = và mặt phẳng 2 1 − 1 P x y z P . Viết phương trình đường thẳng ∆ nằm trong ( ) : + + + 2 = 0 . Gọi M là giao điểm của d và ( ) mặt phẳng ( ) A. B. C. D. P , vuông góc với d đồng thời thỏa mãn khoảng cách từ M tới ∆ bằng 42 . x + 5 y + 2 z + 5 3 4 5 ; x + y + z − = = = = . 2 −3 1 2 −3 1 x − 5 y + 2 z + 5 3 4 5 ; x + y + z − = = = = . −2 −3 1 2 −3 1 x − 5 y + 2 z + 5 3 4 5 ; x + y + z − = = = = . 2 −3 1 2 3 1 x − 5 y + 2 z + 5 3 4 5 ; x + y + z − = = = = . 2 −3 1 2 −3 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình thang cân ABCD có AB là đáy lớn, CD là đáy A 3; −1; − 2 , B 1;5;1 , C 2;3;3 . Tìm tọa độ điểm D của hình thang cân. nhỏ và ( ) ( ) ( ) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)