Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Dễ thấy 1 1 1 n n 1 u n = + + ... + = ⇒ lim u n = lim = . 1.3 3.5 2n + 1 2n + 3 2n + 3 2n + 3 2 ( )( ) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 16: Đáp án C. Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là 2 ( )( ) { } ( ) ( ) ( ) 2 x x 5 3: x x 3 x 1 0 x 3; 1 A 3;6 ,B 1;2 BA 4;4 AB 4 2. − = + ⇔ − + = ⇔ ∈ − ⇒ − ⇒ ⇒ = Câu 17: Đáp án C. 2 1 ( ) m = z − iz = 2 + 3i − i 1− i = 2 + 3i − i − 1 = 2i + 1⇒ 5 là modul của m. Câu 18: Đáp án D. Ta có 2 ( x + 2)( x − 5x + 10) 3 2 x − 3x + 20 2 x − 5x + 10 2 x − 5x − 14 x + 2 x − 7 x − 7 y = = = ( )( ) Suy ra x − 7 = 0 ⇔ x = 7 ⇒ Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là x = 7. Câu 19: Đáp án A. Đặt x ⎡t = 2 ⎡ 2 = 2 2 ⎡x = 1 = > ⇒ pt ⇔ 2t − 5t + 2 = 0 ⇔ ⎢ 1 ⇔ ⎢ x x 1 ⇔ ⇒ 1 + x2 = 0. ⎢ ⎢ t = ⎢2 = ⎣x = −1 ⎣ 2 ⎢⎣ 2 x t 2 , t 0 Câu 20: Đáp án B Mặt cầu (S) có tâm I( 1;2;3 ) YCBT ( ( )) − và bán kính R = 5. − 2 + 2 − 6 + m ⎡m − 6 > 15 ⎡m > 21 ⇔ d I; α > R ⇔ > 5 ⇔ . 3 ⎢ ⇔ m 6 15 ⎢ ⎣ − < − ⎣m < −9 Câu 21: Đáp án D. Ta có A ( − 3;0;0 ), B( 0;2;0 ), ( ) ( ) Câu 22: Đáp án B. TXĐ: D = ( −∞; −2] ∪ ( 2; +∞ ) \{ 3} x y z C 0;0;4 ⇒ ABC : + + = 1 ⇔ 4x − 6y − 3z + 12 = 0. −3 2 4 Ta có: lim y = 0 ⇒ đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang là y = 0. x →∞ ( x − 2)( x + 2) ( − )( − ) Mặt khác lim y = ∞ nên x = 3 là tiệm cận đứng, lim y = lim x → 3 x→2 + x→2 + x 2 x 3 x + 2 = lim = −∞ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 2 + x→2 x − 2. x 3 ( − ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Vậy đồ thị hàm số có 3 tiệm cận. Câu 23: Đáp án D. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Gọi bán kính của khối nón đỉnh O là r và chiều cao của khối nón là h. Thể tích của khối nón lớn là 1 = π 3 2 V r h. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1 2 1 ⎛ r ⎞ h 1 1 2 V Thể tích của khối nón nhỏ là V1 = π r1 h 1 = π . ⎜ ⎟ . = . π r h = . 3 3 ⎝ 2 ⎠ 2 8 3 8 V 7V V1 1 Khi đó thể tích phần còn lại là V2 = V − V1 = V − = . Vậy = . 8 8 V 7 Câu 24: Đáp án A. Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ⎡⎣ ( ) f ( x) + f ' x . f x + m⎤ g x = f x + m ⇒ g ' x = ⎦ . m Để hàm số y = g ( x) có 3 điểm cực trị ( ) Mặt khác, phương trình ( ) Từ (1), (2) suy ra Câu 25: Đáp án C. 2 (Chú ý: u 2 ' u '.u = ). u ⇔ g ' x = 0 có 3 nghiệm phân biệt (1). ( ) = ⎡ ⎢ ( ) + = f ( x) ⎡ f ' x 0 x = x ; x = x g ' x = 0 ⇔ ⎢ ⇔ ⎢⎣ f x m 0 ⎣ = −m ⎡−m ≥1 ⎡m ≤ −1 ⎢ ⇔ . m 3 ⎢ ⎣− ≤ − ⎣m ≥ 3 ( ) 4 ⎧⎪ x − 2 > 0 ⎧x ≠ 2 Hàm số đã cho xác định ⇔ ⎨ ⇔ ⎨ . 2 ⎪⎩ 9 − x > 0 ⎩ − 3 < x < 3 Câu 26: Đáp án A. 1 2 (2). D 3;3 \ 2 . Vậy = ( − ) { } ⎧n ≥ 6 ⎧n ≥ 6 5 4 ⎪ ⎪ Ta có An ≤ 18An−2 ⇔ ⎨ n! ( n − 2 )! ⇔ ⎨n ( n −1) ⇔ 9 ≤ n ≤10 → n = 10. ⎪ ≤18. 18 ( n 5 )! ( n 6 )! ⎪ ≤ ⎩ − − ⎩ n − 5 Với n = 10, xứt khai triển nhị thức 10 10 x 10 6k ⎛ 1 ⎞ 10 k 10 k − ⎛ 1 ⎞ − k 10−k 5 ⎜ + 10 ( ) x ⎟ = ∑ ⎜ 5 ⎟ = ∑ 10 ⎝ x ⎠ k= 0 ⎝ x ⎠ k= 0 2x C . 2x . C .2 .x . Hệ số của 4 x ứng với Câu 27: Đáp án A. 6k 5 5 10 − = 4 ⇔ k = 5. Vậy hệ số cần tìm là C 10.2 = 8064. 5 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 100000000. 1+ x% = 129512000 ⎯⎯⎯→ x = 14. Ta có ( ) 2 casio Câu 28: Đáp án D. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)