Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 9) [DC14042018]

https://app.box.com/s/qeszfkjk3wus48grukeboxnmiz3jbp2a

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com *Gọi phương trình dao động của vật 1 là là x 1 (tại t = 0 vật 1 đi qua VTCB theo chiều dương). http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧ 2π ω1 = ω2 = = 2π ⎪ 1 ⎨ ⎪ ⎛ ⎞ 1 = 4cos⎜ 2 − ⎪ ⎟ ⎩ x ⎝ t π π 2 ⎠ ⎛ 5π ⎞ Từ VTLG ta suy ra: x2 = 4cos⎜ 2π t + ⎟ ⎝ 6 ⎠ π 5π 5π ⎛ 5π ⎞ x = x1 + x2 ⇒ A∠ ϕ = 4∠ − + 4∠ = 4∠ − ⇒ x = 4cos⎜ 2π t − ⎟cm 2 6 6 ⎝ 6 ⎠ Câu 36: Đáp án C Với vệ tinh địa tĩnh (đứng yên so với trái đất). Chọn hệ quy chiếu gắn liền với vệ tinh thì lực lực hấp dẫn nên: F + F = 0 lt hd 2 v mM GM Flt = Fhd ⇔ m = G ⇒ r = r r v 3 ( 3,07.10 ) 2 2 2 11 24 6,67.10 .6.10 r = = 42,5.10 3 ( km ) *Thời gian sóng truyền đến điểm A trên trái đất là dài nhất và đến điểm B là ⎧ d t ⎪ ⎨ ⎪ t = ⎪⎩ 3 ( 42,5.10 ) ( 6400) 2 2 dai = 2 2 c t − − dai d r R 3 r − R tngan r − R r − R 42,5.10 − 6400 ngan c Câu 37: Đáp án B ⇒ = = = = 1,16 F = IBl sinα = 5.0,08.0,1.sin 30 = 0,02 N Câu 38: Đáp án B Z U0 = I 01 02 1 2 C L 0 Từ đồ thị ta có: I = I = 3A ⎯⎯⎯→ Z = Z = 50Ω → Z = 2Z ( 1) quán tính li tâm cân bằng với DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧ π ϕ1 = − ⎪ 3 Z L ⎨ ⇒ tanϕ2 = = 3 ⇒ Z L = R 3 ⎪ π R ϕ2 = ⎪⎩ 3 ⎧ = 2 + − 2 ( L C ) ( 1) ⎪Z R Z Z Z ⎨ ⎯⎯→ Z = 2R ⇒ R = = 25Ω ⎪ = 3 2 ⎩ZL R Cách 2: Dùng giản đồ vectơ kép Từ đồ thị ta có tại thời điểm t = 0 hai dao động đường (1) và (2) được biễu diễn trên VTLG như sau: Từ VTLG suy ra dòng điện trong hai 2 nhau ∆ ϕ = π 3 U0 R = I0R ⎧ I01 = 3I02 ⎯⎯⎯⎯→ U0R 1 = U 0R2 ⎪ ⎨ 2π U 0R1 U0R2 2π ⎪ϕ1 + ϕ2 = ⇔ arccos + arccos = ⎩ 3 U0 U0 3 U U 2π U ⇒ arccos + arccos = ⇒ U = U = 75V ⇒ R = = 25Ω 150 150 3 0 2 0R2 0R 2 0R1 0R 2 I02 trường hợp lệch pha Chú ý: để tìm nghiệm U 0R2 tà phương trình trên ta sử dụng máy tính Fx – 750 ES (hoặc máy khác tương đương). (Các em có thể xem kĩ trong chuyên đề dùng máy tính để giải điện xoay chiều). Câu 39: Đáp án A 2 ⎧ P − 2 = 20 P R P ⎪ U 21 ⎨ 2 ⎪ P P − R 2 = PB ⎪⎩ 4U * Từ: ⇒ = . ( 1) B P U 1 U 16 R DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER