Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Indstilling af ISO

Indstilling af ISO Lysfølsomheden udtrykkes med et ISO-tal (anbefalet eksponeringsindeks). Jo højere tallet er, jo større er følsomheden. 1 Tryk på ISO på kontrolknappen for at få vist ISO-skærmen. 2 Vælg den ønskede indstilling med v/V på kontrolknappen. • Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet. • Hvis du vælger [Flerbilled-SR], skal du vælge den ønskede værdi med b/B. Bemærkninger • Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Panorering eller Valg af motiv, er ISO fast indstillet til AUTO, og du kan ikke vælge andre ISO-numre. • Når eksponeringstilstanden er indstillet til P/A/S, og ISO er indstillet til [AUTO], er ISO automatisk indstillet mellem ISO 100 og ISO 1600. • Det er ikke muligt at bruge [AUTO]-indstillingen i eksponeringstilstanden M. Hvis du ændrer eksponeringstilstanden til M med [AUTO]-indstillingen, ændres den til [100]. Indstil ISO-værdien alt efter optageforholdene. Støjreduktion af flere billeder (Flerbilled-SR) Kameraet optager automatisk flere billeder samtidigt, kombinerer billederne, reducerer støjen og optager ét billede. Du kan vælge højere ISOtal end den maksimale ISO-følsomhed i Flerbilled-SR. Det optagne billede er ét kombineret billede. Bemærkninger • Tryk på og hold udløserknappen nede, indtil den kontinuerlige optagelse stopper. • Denne funktion kan ikke anvendes, når [Billede: Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG]. • Du kan ikke anvende blitzen, D-områdeoptimeringen og [Auto HDR]. 104

Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område) D-RANGE-knappen t Vælg den ønskede indstilling D-RANGE-knap (Fra) (Dområdeoptim.) (Auto HDR) Anvender ikke funktionerne DRO/Auto HDR. Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation. Optager tre billeder med forskellig eksponering og placerer derefter billedet med den korrekte eksponering, det lyse område fra det undereksponerede billede og det mørke område fra det overeksponerede billede oven på hinanden for at skabe et billede med fine gradationer. Der optages to billeder: et billede med den korrekte eksponering og et overlejret billede. Brug af optagefunktionen Korrektion af billedets lysstyrke (D-områdeoptimering) 1 D-RANGE-knap t (D-områdeoptim.) 2 Vælg det optimale niveau med b/B på kontrolknappen. (Auto) (Niveau)* Korrigerer lysstyrken automatisk. Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert billedområde. Vælg det optimale niveau mellem Lv1 (svag) og Lv5 (stærk). * Lv_, der vises med , er det valgte trin. 105