Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Indstiller størrelsen

Indstiller størrelsen på panoramabilleder. Du kan indstille billedstørrelsen på panoramabilleder. Billedstørrelsen kan variere, afhængigt af hvilken retning der optages i (side 66). MENU-knap t 2 t [Panorering: Størrelse] eller [3D-pan.: billedform.] t Vælg den ønskede størrelse [Panorering: Størrelse] (Standard) Lodret: 3872 × 2160 Vandret: 8192 × 1856 (Bred) Lodret: 5536 × 2160 Vandret: 12416 × 1856 [3D-pan.: billedform.] (16:9) Vandret: 1920 × 1080 (Standard) Vandret: 4912 × 1080 (Bred) Vandret: 7152 × 1080 Film: Størrelse Jo større billedet er, des højere er billedkvaliteten. MENU-knap t størrelse 1 t [Film: Størrelse] t Vælg den ønskede [AVCHD]-tilstand [MP4]-tilstand 480) Bemærk • Der fremkommer et telefoto, undtagen når [VGA]-billedstørrelsen er valgt til film (kun med SLT-A33). 140 (1920 × 1080) 17 Mbps: Optager med den højeste billedkvalitet, der kan ses på et HD-TV. (1440 × 1080) 12 Mbps: Optager med høj billedkvalitet til visning på et HDtv. (VGA) (640 × 3 Mbps: Optager i en størrelse, der passer til WEBoverførsler.

Billede: Format MENU-knap t format 1 t [Billede: Format] t Vælg det ønskede 3:2 Et normalt format. 16:9 Et HDTV-format. Bemærk • Dette punkt kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering. Billede: Kvalitet MENU-knap t indstilling 1 t [Billede: Kvalitet] t Vælg den ønskede JPEG) (RAW) (RAW og (Fin) (Standard) Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet RAW.) Dette format udfører ikke nogen digital behandling af billederne. Vælg dette format for at behandle billeder på en computer til professionelle formål. • Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse. Billedstørrelsen vises ikke på skærmen. Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet RAW.) + JPEG Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid. Dette er praktisk, når du har brug for to billedfiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering. • Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], billedstørrelsen er fast indstillet til [L]. Filformat: JPEG Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages. Da komprimeringsgraden af (Standard) er højere end graden af (Fin), er filstørrelsen af mindre end størrelsen af . Det betyder, at flere filer kan optages på et hukommelseskort, men billedkvaliteten bliver lavere. Bemærkninger • Dette punkt kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering. • Se side 30 for at få flere oplysninger om antallet af billeder, der kan tages, når billedkvaliteten ændres. 141 Ændring af opsætning