Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

• Dataene kan blive

• Dataene kan blive beskadiget, hvis du placerer hukommelseskortet i nærheden af kraftigt magnetiseret materiale eller bruger hukommelseskortet i et miljø, hvor der er risiko for statisk elektricitet eller elektrisk støj. • Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks. være på harddisken i en pc. • Når du bærer eller opbevarer hukommelseskortet, bør det placeres i den æske, der fulgte med det. • Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand. • Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand. • Når knappen til skrivebeskyttelse på hukommelseskortet er sat i LOCKposition, kan du ikke udføre handlinger såsom optagelse eller sletning af billeder. • Et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan muligvis ikke fungere med dette kamera. Sørg for at formatere hukommelseskortene ved brug af kameraet. • Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og det anvendte udstyr. • Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memo-området. • Fastgør ikke etiketter på selve hukommelseskortet. • Du må ikke skille eller ændre hukommelseskortet. • Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det. 22

Bemærkninger om "Memory Stick", som anvendes sammen med kameraet De typer af "Memory Stick", som kan anvendes sammen med kameraet, er angivet i oversigten nedenfor. Der er dog ingen garanti for, at alle "Memory Stick PRO Duo"-funktioner fungerer korrekt. "Memory Stick PRO Duo"* 1 * 2 * 3 "Memory Stick PRO-HG Duo"* 1 * 2 "Memory Stick Duo" "Memory Stick" og."Memory Stick PRO" Kan anvendes til dit kamera Kan ikke anvendes til dit kamera Kan ikke anvendes til dit kamera *1 Denne er udstyret med MagicGate-funktion. MagicGate er en kopibeskyttelsesteknologi, der benytter kryptering. Optagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner kan ikke foretages med dette kamera. *2 Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade. *3 Når der anvendes "Memory Stick PRO Duo" til optagelse af film, er det kun kort markeret med Mark2, der kan bruges. Klargøring af kameraet Bemærkninger om brug af "Memory Stick Micro" (sælges separat) • Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro". • Når der anvendes "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, skal "Memory Stick Micro" indsættes i en "M2"-adapter, som er på størrelse med den til Duo. Hvis du indsætter et "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter, som er på størrelse med den til Duo, kan du muligvis ikke fjerne den fra kameraet. • Hold "Memory Stick Micro" uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det. 23