Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

(Portræt)

(Portræt) (Sportsaktiviteter) (Makro) (Landskab) (Solnedgang) Slører baggrunden og gør motivet skarpere. Gengiver hudfarver naturligt. • Indstil objektivet til telefotopositionen, hvis du vil gøre baggrunden mere sløret. • Du kan optage et levende billede ved at fokusere på det øje, der er tættest på objektivet. • Brug modlysblænderen (sælges separat) til optage motiver i modlys. • Brug funktionen til rødøjereduktion, hvis øjnene på motivet bliver røde pga. blitzen (side 96). Optager et motiv i bevægelse med en høj lukkerhastighed, så motivet ser ud, som om det står stille. Kameraet optager billeder kontinuerligt, mens udløserknappen er trykket ned. • Tryk på og hold udløserknappen halvt nede, indtil det rigtige øjeblik. Optager motiver tæt på såsom blomster eller mad. • Du kan optage et motiv tæt på ved at bruge makroobjektivet (sælges separat). • Indstil blitztilstanden til [Blitz fra], når du optager et motiv inden for 1 m. • Ved optagelse i makrotilstand vil SteadyShot-funktionen ikke kunne bruges fuldt ud. Brug et kamerastativ for at opnå bedre resultater. • Den korteste fokuseringsafstand ændres ikke. Optager alle motiverne i skarp fokus og levende farver. • Indstil objektivet til vidvinkel for at fremhæve motivets vidde. Optager et smukt billede af den røde farve i solopgangen eller solnedgangen. 62

(Natfoto) (Håndholdt tusmørke) (Natportræt) Optager natbilleder på afstand, uden at omgivelsernes mørke atmosfære går tabt. • Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ. • Billedet bliver muligvis ikke taget korrekt, når du tager billeder af et helt mørkt nattemotiv. Optager natbilleder med mindre støj og uskarphed uden brug af kamerastativ. En masse billeder optages, og billedbehandling bruges til at reducere uskarphed, kamerarystelser og støj. • Reduktion af uskarphed er mindre effektivt selv i [Håndholdt tusmørke] under optagelse af: – Motiver med uregelmæssig bevægelse – Motiver, der er for tæt på kameraet – Motiver med et gentaget mønster såsom fliser og motiver med meget lidt kontrast såsom himmel, sandstrand eller græsplæne – Motiver med konstant bevægelse såsom bølger eller vandfald • Hvis [Håndholdt tusmørke] anvendes, kan blokering af støj opstå, når der bruges en lyskilde, der blinker såsom lysstofrør. Optager portrætbilleder på mørke steder. • Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ. Optagelse af billeder Optageteknik • Hvis du ønsker finere billeder, skal du indstille funktionsvælgeren til P, A, S eller M og bruge funktionen til kreativ indstilling (side 108). I disse tilfælde kan du justere eksponeringen, ISO osv. Bemærkninger • Da kameraet automatisk vurderer indstillingerne, er der mange funktioner, som bliver utilgængelige, f.eks. eksponeringskompensation og ISO-indstilling. • Blitzen er indstillet til [Autoblitz] eller [Blitz fra] for hver enkelt tilstand til valg af motiv. Du kan ændre disse indstillinger (side 94). 63