Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Nulstilling til standard

Nulstilling til standard Du kan nulstille kameraets hovedfunktioner. MENU-knap t 2 t [Nulstil] t [Angiv] Følgende punkter skal nulstilles. Punkter Nulstil til Eksponeringskompensation (99) ±0.0 Visning af optageoplysninger (38) Detaljeret skærm Afspilningsvisning (119) Enkeltbilledskærm (med optageoplysninger) Fremføringsmetode (114) Enkelt billede Blitztilstand (94) Udfyld.blitz (varierer, afhængigt af om den indbyggede blitz er åben eller ej) Autofokusmetode (86) AF-A AF-område (87) Bred Ansigtsregistrering (91) Til Smiludløser (92) Fra ISO (104) AUTO Lysmålermetode (103) Multisegment Blitzkompens. (101) ±0.0 Hvidbalance (110) AWB (automatisk hvidbalance) Farvetemp./Farvefilter (111) 5500K, Farvefilter 0 Tilpasset hvidbalance (112) 5500K DRO/Auto HDR (105) D-områdeoptimering: Auto kreativ indst. (108) Standard Valg af motiv (61) Portræt Optagemenu Punkter Nulstil til Billede: Størrelse (139) L:16M (SLT-A55/A55V)/ L:14M (SLT-A33) Billede: Format (141) 3:2 Billede: Kvalitet (141) Fin Film: Størrelse (140) 1920 × 1080 154

Punkter Nulstil til Film: Filformat (80) AVCHD Film: Lydoptagelse (80) Til SteadyShot (55) Til Panorering: Størrelse (140) Standard Panorering: Retning (66) Højre 3D-pan.: billedform. (140) 16:9 3D-pan.: retning (66) Højre Blitzkontrol (102) ADI-blitz AF-lampe (96) Auto Farverum (109) sRGB Lang eksp.SR (147) Til Høj ISO SR (147) Auto Brugerdefineret menu Punkter Eye-Start AF (37) FINDER/LCD-indstil. (152) AEL-knap (148) Fokusforstørrelse (148) Fokuslåsknap (148) Rødøjereduktion (96) Udløser u/obj. (149) Gitterlinje (152) Histogram (100) Vis optagedata (39) Autovisning (152) Auto+ kontin. frem (60) Auto+ billedudtrækn. (60) Afspilningsmenu Nulstil til Fra Auto AEL-hold Fra Fokuslås Fra Deaktiver Fra Fra Til Live View Fra Auto Auto Ændring af opsætning Punkter Diasshow – Interval (123) Diasshow – Gentag (123) Nulstil til 3 sek. Fra 155