Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Hukommelseskort

Hukommelseskort Hukommelseskortet kan ikke indsættes. • Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning (side 18). Der kan ikke optages på et hukommelseskort. • Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (side 130). • Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort (side 18). Du har ved en fejltagelse formateret hukommelseskortet. • Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem. Udskrivning Billeder kan ikke udskrives. • RAW-billeder kan ikke udskrives. Konverter først RAW-billederne til JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter SR" på den medfølgende cd-rom, hvis du vil udskrive dem. Farven på billedet er mærkelig. • Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med sRGBprintere, som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), udskrives billederne med et lavere intensitetsniveau (side 109). Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret. • Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste eller nederste kant af billedet bliver beskåret. Det gælder særligt ved udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af billedet kan blive beskåret. • Ved udskrivning på egen printer skal du annullere beskæring eller indstillingen uden kanter. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner. • Når du får kopieret billederne i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan printe billedet uden af beskære de to kanter. 184

Kan ikke udskrive billederne med dato. • Hvis du bruger "PMB", kan du udskrive billederne med dato (side 161). • Kameraet har ikke en funktion til at overlejre datoen på billedet. Men da billeder man optager med dette kamera indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet med Exif-information skal du forhøre dig hos printer- eller softwareproducenten. • Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med datoen, hvis du beder om det. Andet Objektivet bliver dugget. • Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen (side 190). Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når du tænder kameraet. • Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller uden batterienhed. Udskift batterienheden, og indstil datoen igen (siderne 26, 190). Hvis datoindstillingen mistes, hver gang batterienheden oplades, skal du kontakte en Sony-forhandler eller det lokale Sony-serviceværksted. Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med to ad gangen. • Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimering ændres afhængigt af billedet, når du optager med et JPEGbillede (side 141). Andet Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren. • Batterienheden er blevet fjernet, mens power-kontakten var indstillet til ON. Når batterienheden fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og at aktivitetslampen ikke lyser (siderne 13, 18). Kameraet fungerer ikke korrekt. • Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet er varmt, skal du fjerne batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger denne fremgangsmåde. 185