Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Indstilling af billedets

Indstilling af billedets visningstid lige efter optagelse (autovisning) Du kan kontrollere det optagne billede på skærmen lige efter optagelsen. Du kan ændre visningstiden. MENU-knap t indstilling 2 t [Autovisning] t Vælg den ønskede Bemærk • I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning] er indstillet til [Autorotation] (side 119). Indstilling af den metode, der skifter LCD-skærmen og søgeren Du kan deaktivere det automatiske skift af LCD-skærmen og søgeren og kun give FINDER/LCD mulighed for at skifte dem. MENU-knap t 1 t [FINDER/LCD-indstil.] t [Manuel] Indstilling af gitterlinje Gitterlinjen er en hjælpelinje til opsætning af optagelsen. Du kan slå gitterlinjen til og fra eller vælge gitterlinjetype. Den tilgængelige rækkevidde for filmoptagelse vises også. MENU-knap t indstilling 2 t [Gitterlinje] t Vælg den ønskede 152

Bekræftelse af versionen af kameraet Viser versionen af kameraet. Bekræfter versionen, når der udgives en firmware-opdatering. MENU-knap t 2 t [Version] Bemærk • En opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er (tre tilbageværende batteriikoner) eller højere. Vi anbefaler, at du anvender et passende batteri eller AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat). Ændring af opsætning 153