Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Oprettelse af ny mappe

Oprettelse af ny mappe Du kan oprette en mappe på et hukommelseskort til optagelse af billeder. En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne bliver den aktuelle optagemappe. Der oprettes samtidig en mappe til stillbilleder og en mappe til film. MENU-knap t 1 t [Ny mappe] Bemærkninger • Når du indsætter et hukommelseskort, der har været brugt i andet udstyr, i kameraet og starter med at optage, vil der automatisk blive oprettet en ny mappe. • Mappen kan gemme op til 4 000 billeder. Når mappekapaciteten overskrides, oprettes der automatisk en ny mappe. Valg af optagemappe Når en mappe med standardnavn vælges, og der er to eller flere mapper, kan du vælge den optagemappe, der skal anvendes til at optage billeder. MENU-knap t ønskede mappe 1 t [Vælg REC-mappe] t Vælg den Bemærkninger • Du kan ikke vælge mappen, når du indstiller [Datoformat]. • Du kan ikke vælge filmmappen. Formatering af hukommelseskortet Bemærk, at formatering sletter alle data på et hukommelseskort uigenkaldeligt, inklusive beskyttede billeder. MENU-knap t 1 t [Formater] t [Angiv] Bemærkninger • Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen lyser. • Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på computeren, kan hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt af den benyttede formateringsmetode. • Det kan tage et stykke tid at formatere afhængigt af hukommelseskortet. 144

Gendanner billeddatabase Når der findes uoverensstemmelser i en films billeddatabasefil, som er opstået på grund af computerens håndtering af filmen m.m., vil de film, der er på hukommelseskortet, ikke blive afspillet i dette format. Hvis dette forekommer, vil kameraet udbedre filen. MENU-knap t 1 t [Gendan billed-db.] t [Angiv] Bemærk • Brug et batteri, der er tilstrækkeligt opladet. Lav batterikraft kan skade dataene i forbindelse med en udbedring. Kontrol af ledig plads på kortet Viser den resterende optagelsestid for film og det antal stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet. MENU-knap t 1 t [Vis kortplads] Indstilling af overførselsfunktionen til Eye-Fi-kort Indstiller, om du vil bruge overførselsfunktionen til brug til Eye-Fi-kort (kan fås i almindelig handel). Dette punkt vises, når der indsættes et Eye- Fi-kort i kameraet. MENU-knap t indstilling 2 t [Overførselsindst.] t Vælg den ønskede Ændring af opsætning Statusindikatorerne i kommunikation Standby. Ingen billeder skal sendes. Overførslen er på standby. Opretter forbindelse. Overfører. Fejl 145