Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Indsættelse af

Indsættelse af batterienhed/ hukommelseskort (sælges separat) 1 Skub åbningsgrebet til dækslet for at åbne det. 2 Indsæt batterienheden med et fast tryk, mens du trykker på låsegrebet med spidsen af batteriet. Låsegreb 3 Indsæt et hukommelseskort. • Vend hjørnet med det afskårne hjørne som vist, og indsæt hukommelseskortet, indtil det klikker på plads. Sørg for, at det afskårne hjørne vender rigtigt. 4 Luk dækslet. 18

Tilgængelige hukommelseskort • Der kan kun anvendes "Memory Stick PRO Duo"-, "Memory Stick PRO- HG Duo"-, SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort sammen med dette kamera. Der kan ikke anvendes et MultiMediaCard sammen med dette kamera. Der er dog ingen garanti for, at alle hukommelseskortets funktioner fungerer korrekt. • "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" omtales som "Memory Stick PRO Duo" og SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og SDXC-hukommelseskort omtales som "SD-kort" i denne Betjeningsvejledning. • Det anbefales at bruge følgende hukommelseskort til optagelse af film: – (Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2)) – ("Memory Stick PRO-HG Duo") – SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og SDXChukommelseskort (Klasse 4 eller højere) • Billeder optaget på et SDXC-hukommelseskort kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exFAT. Kontrollér, at enheden er kompatibel med exFAT, før kameraet tilsluttes. Hvis du slutter kameraet til en inkompatibel enhed, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du må aldrig formatere kortet, når denne meddelelse kommer, da dette sletter alle data på kortet. (exFAT er filsystemet, som bruges på SDXC-hukommelseskort.) Klargøring af kameraet Sådan fjernes batterienheden Sluk kameraet, og skub låsegrebet mod pilen. Pas på ikke at tabe batterienheden. Låsegreb 19