Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Justering af

Justering af farvenuancerne (hvidbalance) Et motivs farvenuance ændrer sig afhængigt af de egenskaber, der gælder for lyskilden. Tabellen herunder viser, hvordan farvenuancen ændrer sig i forhold til de forskellige lyskilder, hvis man sammenligner med et motiv, der lader til at være hvidt i sollys. Vejr/belysning Dagslys Overskyet Lysstofrør Glødelamper Lysets karakteristika Hvidt Blåligt Grønt farveskær Rødligt Hvidbalance er en funktion, der justerer farvenuancen, så den ligger tæt på, hvad du ser. Brug denne funktion, når billedets farvenuance ikke helt er, som du forventede, eller når du ændrer farvenuancen for at få et bestemt fotografisk udtryk. Bemærkninger • Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, er [Hvidbalance] fast indstillet til [Auto hv.b.], og du kan ikke vælge andre tilstande. • Hvis den eneste tilrådighedstående lyskilde er en kviksølvlampe eller en natriumlampe, vil kameraet ikke kunne få en nøjagtig hvidbalance på grund af lyskildens egenskaber. I sådanne tilfælde skal du bruge blitz. Justering af hvidbalancen til at passe til en bestemt lyskilde (automatisk/forindstillet hvidbalance) WB på kontrolknappen t Vælg den ønskede indstilling • Når [AWB] ikke er valgt, kan du finjustere farvenuancen med b/B på kontrolknappen. Hvis den justeres mod + (plus), bliver billedet rødligt, og hvis den justeres mod – (minus) bliver billedet blåligt. 110

AWB (Auto hv.b.) (Dagslys) (Skygge) (Overskyet) (Skinnende) (Fluoresnde) (Blitz) Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer farvenuancerne. Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt lyskilde, justeres farvenuancerne til lyskilden (forindstillet hvidbalance). Optageteknikker • Brug funktionen til hvidbalance-bracketing, hvis du ikke kan få den ønskede farvenuance med den valgte indstilling (side 117). • Når du vælger [5500K] (Farvetemp.) eller [0] (Farvefilter), kan du justere værdien til den, du ønsker (herunder). • Når du vælger [Brugerdefineret], kan du registrere din indstilling (side 112). Indstilling af farvetemperaturen og en filtereffekt (farvetemperatur/farvefilter) Brug af optagefunktionen WB på kontrolknappen t [5500K] (Farvetemp.) eller [0] (Farvefilter) • Hvis du vil indstille farvetemperaturen, skal du vælge værdien med b/B. • Hvis du vil indstille farvefilteret, skal du vælge retningen af kompensationen med b/B. Bemærk • Da farvemålere er beregnet til filmkameraer, varierer værdierne under lysstoffør/ natriumlampe/kviksølvlampe. Vi anbefaler, at du bruger den tilpassede hvidbalance eller foretager en testoptagelse. 111