Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Skift af visningen af

Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) Hver gang du trykker på DISP på kontrolknappen, ændres visningen af optageoplysningerne som følger. Skærmens status i søgeren ændres som følger ("Optageoplysninger på" (Til Live View) springes over). Du kan skifte skærmen i søgeren separat fra skærmen på LCD-skærmen. Detaljeret skærm Optageoplysninger til (Til Live View) Optageoplysninger fra Digital niveaumåling slået til Digital niveaumåling Kameraets digitale niveaumåling Den digitale niveaumåling angiver, om kameraet er i niveau både i vandret og fremad/bagud retning. Hvis kameraet er i niveau i begge retninger, bliver indikatoren grøn. Vandret retning Fremad/bagud retning Bemærkninger • Fejlen i den digitale niveaumåling er større, hvis du vipper kameraet for langt fremad eller bagud. • Der angives muligvis en hældning på ±1°, selvom kameraet næsten er i niveau. 38

Visning af optageoplysninger (Til søger) Du kan ændre visningen "Optageoplysninger på" på LCD-skærmen til en skærm, der er velegnet til optagelse, når du kigger ind i søgeren. Søgerens skærm er for Live View. MENU-knap t 2 t [Vis optagedata] t [Til søger] Hver gang du trykker på DISP på kontrolknappen, skifter skærmen som følger. Detaljeret skærm Visning af optageoplysninger (Til søger) Optageoplysninger fra Digital niveaumåling slået til Før betjeningen 39