Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

5 Når rengøringen er

5 Når rengøringen er udført, skal spejlet trykkes ned, indtil det klikker. • Tryk spejlets ramme ned igen. Undlad at berøre spejlets overflade. • Tryk spejlet nedad, indtil det låses ordentligt. 6 Fastgør objektivet, og sluk for kameraet. • Kontrollér, at spejlet er låst ordentligt fast, inden du fastgør objektivet. Bemærkninger • Når rengøringen er udført, skal du kontrollere, at spejlet er låst ordentligt fast, inden du fastgør objektivet. Hvis du ikke gør det, bliver objektivet muligvis ridset, eller der kan opstå andre problemer. Hvis spejlet ikke er låst ordentligt fast, virker den automatiske fokusering heller ikke under optagelse. • Du kan ikke optage, mens spejlet er løftet op. 36

Før betjeningen Skærmindikatorer Sådan skiftes skærmtilstanden mellem LCD-skærm og elektronisk søger Når du kigger i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet fra søgeren, ændres skærmtilstanden tilbage til LCD-skærmtilstand. Du kan også skifte skærmtilstand ved hjælp af FINDER/LCD-knappen. LCD-skærm FINDER/LCD-knap Søger Før betjeningen Sådan fokuseres hurtigt på et motiv ved hjælp af søgeren Når du ser i søgeren, fokuseres der automatisk på motivet i AF-området (Eye-Start AF). MENU-knap t 1 t [Eye-Start AF] t [Til] Når FDA-A1AM vinkelsøgeren (sælges separat) er fastgjort til kameraet, anbefales indstillingen [Eye-Start AF] til [Fra], da okularsensorerne under søgeren muligvis bliver aktiveret. 37