Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Blitzens rækkevidde

Blitzens rækkevidde Rækkevidden af den indbyggede blitz afhænger af ISO-følsomheden og blændeværdien. Der henvises til følgende tabel. Blænde F2.8 F4.0 F5.6 ISOindstilling 100 1 – 3,6 m 1 – 2,5 m 1 – 1,8 m 200 1 – 5,1 m 1 – 3,5 m 1 – 2,5 m 400 1,4 – 7,1 m 1 – 5 m 1 – 3,6 m 800 2 – 10 m 1,4 – 7,1 m 1 – 5,1 m AF-lampen • AF-lampen er ikke i brug, når [Autofokusmetode] er indstillet til (Kontinuerlig AF), eller motivet bevæger sig i (Automatisk AF). (Indikatoren eller lyser.) • AF-lampen fungerer muligvis ikke ved brændvidder på 300 mm eller længere. • Når du monterer en ekstern blitz (sælges separat), der er udstyret med en AF-lampe, anvendes AF-lampe på den eksterne blitz. • AF-lampen fungerer ikke, når [Smiludløser] er indstillet til [Til]. Sådan deaktiveres AF-lampen MENU-knap t 2 t [AF-lampe] t [Fra] Sådan anvendes rødøjereduktionen Rødøjereduktionen reducerer fænomenet med røde øjne ved at blitze svagt et par gange på forhånd før optagelsen, når blitzen bruges. MENU-knap t 1 t [Rødøjereduktion] t [Til] 96

Sådan udføres trådløs blitzoptagelse Med en blitz, der har en trådløs udløserfunktion (sælges separat), kan du optage med en blitz uden en ledning, selv når blitzen ikke er fastgjort til kameraet. Ved ændre blitzens placering kan du optage et billede, så der opnås en tredimensionel effekt, ved at fremhæve kontrasten mellem lys og skygge på motivet. Se i betjeningsvejledningen til blitzen for at se, hvordan optagelse skal foretages. 1 Fastgør den trådløse blitz til tilbehørsskoen, og tænd for både kamera og blitz. 2 Fn-knap t (Blitztilstand) t (Trådløs) 3 Fjern den trådløse blitz fra tilbehørsskoen, og få den indbyggede blitz til at poppe op. • Hvis du afprøver blitzen, skal du trykke på AEL-knappen. Bemærkninger • Kameraet kan ikke udføre trådløs kontrol af lysforhold. • Deaktiver den trådløse blitztilstand efter optagelsen. Hvis den indbyggede blitz bruges, mens den trådløse blitztilstand er aktiveret, bliver blitzbelysningen ikke præcis. • Skift kanalen for den eksterne blitz, når en anden fotograf bruger en trådløs blitz i nærheden, og dennes indbyggede blitz udløser din eksterne blitz. Du kan få yderligere oplysninger om skift af kanal for den eksterne blitz i betjeningsvejledningen til blitzen. Brug af optagefunktionen Indstilling af AEL-knappen Når du benytter en trådløs blitz, anbefales det, at du indstiller [AEL-knap] til [AEL-hold] i menuen (side 148). 97