Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Optagelse af

Optagelse af panoramabilleder (panoreringsoptagelse) Denne tilstand er velegnet til at z Optagelse af udvidede motiver eller høje bygninger med dynamiske strukturer. 1 Indstil funktionsvælgeren til (Panoreringsoptagelse). 2 Tryk på midten af kontrolknappen. 3 Vælg [Panorering] med v/V, og tryk derefter på midten af kontrolknappen. • Hvis du vil vælge [3D-panorering], skal du trykke på Fn-knappen og derefter vælge det. 4 Ret kameraet imod kanten af motivet, og tryk derefter udløserknappen halvt ned for at justere fokus. Denne del tages ikke med 5 Tryk udløserknappen helt ned. 64

6 Panorer eller vip kameraet til enden af motivet ved brug af hjælpen på skærmen. Hjælpelinje Bemærkninger • Hvis du ikke kan panorere eller vippe kameraet hen over hele motivet inden for den tilgængelige tid, opstår der et gråt område i det dannede billede. Hvis dette sker, skal du bevæge kameraet hurtigt for at optage et fuldt panoramabillede. • Da adskillige billeder sættes sammen, vil sammensætningen ikke blive optaget jævnt. Under optagelse må kameraet ikke vippes frem og tilbage eller til venstre og højre, når kameraet rykkes ligefrem. • I omgivelser med lavt lyst kan panoramabilleder muligvis ikke optages, eller de kan blive uskarpe. • I blinkende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farven på det sammensatte billede ikke altid ens. • Når hele vinklen på panoramaoptagelsen og vinklen på fastsættelsen af fokus og eksponering med AE/AF-låsen er meget forskellige i lysstyrke, farve og fokus, bliver optagelsen dårlig. Hvis dette sker, skal låsevinklen ændres, og optagelsen skal udføres igen. • [Panorering] er ikke velegnet til optagelse af: – Motiver i bevægelse. – Motiver, der er for tæt på kameraet. – Motiver med et gentaget mønster såsom fliser og motiver med meget lidt kontrast såsom himmel, sandstrand eller græsplæne. – Motiver med konstant bevægelse såsom bølger eller vandfald. – Motiver med sol eller elektrisk lys eller lignende, som er meget lysere end omgivelserne. • [Panorering]-optagelse afbrydes muligvis i følgende situationer: – Hvis kameraet panoreres eller vippes for hurtigt eller for langsomt. – Hvis der er for kraftige kamerarystelser. • Kameraet fortsætter optagelsen under [Panorering]-optagelse, og udløseren fortsætter med at klikke, indtil optagelsen er udført. Optagelse af billeder 65