Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Bemærkninger •

Bemærkninger • Funktionen til registrering af ansigt kan ikke benyttes, når eksponeringstilstanden er Panorering, Kontinuerlig prioritets-AE, eller under filmoptagelse. • Der kan registreres op til otte ansigter. • Afhængigt af optageforholdene kan kameraet måske ikke registrere ansigter, eller det kan registrere andre genstande. Optagelse af smilende ansigter (smiludløser) Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. 1 Fn-knap t (Smiludløser) t [Til] t Vælg den ønskede tilstand for følsomhed for registrering af smil • Når Smiludløser er aktiveret, vises følsomhedsindikatoren for registrering af smil på skærmen. 2 Vent til et smil registreres. Kameraet registrerer et smil, og fokus bekræftes. Når smilniveauet overstiger punktet b på indikatoren, optager kameraet automatisk billeder. • Når kameraet registrerer ansigter, vises orange rammer til registrering af ansigter rundt om ansigterne. Rammerne til registrering af ansigterne bliver grønne, når der fokuseret på motiverne. • Smilniveauet for det ansigt, der er omgivet af den dobbelte ramme til registrering af ansigter, vises på følsomhedsindikatoren for smil. Ramme til registrering af Følsomhedsindikator for registrering af smil 3 Tryk på Fn-knappen t (Smiludløser) t [Fra] for at stoppe optagelsen 92

Følsomhed over for registrering af smil Du kan indstille Smiludløser-funktionens følsomhed for registrering af smil til én af de følgende tre valgmuligheder: (Lille smil), (Normalt smil) og (Stort smil). Optageteknikker • Placer rammen til registrering af ansigter og AF-området oven på hinanden for at fokusere på smilet. • Sørg for ikke at dække øjnene med f.eks. pandehår. Knib øjnene sammen. • Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller m.m. • Forsøg at hold ansigtet lige foran kameraet, og hold det så lige som muligt. • Smil tydeligt med munden åben. Smilet er lettere at registrere, når tænderne er synlige. • Hvis du trykker på udløserknappen, mens Smiludløser-funktionen er aktiveret, optager kameraet billedet og går derefter tilbage til Smiludløser. Bemærkninger • Smiludløserfunktionen kan ikke bruges, når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering eller Kontinuerlig prioritets-AE. • Fremføringsmetoden er automatisk indstillet til [Enkelt billede] eller [Fjernbetjening]. • AF-lampen fungerer ikke sammen med Smiludløser-funktionen. • Hvis kameraet ikke registrerer et smil, kan indstillingerne for følsomheden over for smil ændres. • Afhængigt af optagelsens omgivelser er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt. Brug af optagefunktionen 93