Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 11 Danmark sammenlignet med Europa

11. DANMARK SAMMENLIGNET MED EUROPA

Det er ikke simpelt at sammenligne forekomsten af ulykker mellem EU-landene. Det eneste

område hvor der findes sammenlignelige tal er for dødsulykkernes vedkommende. Forekomsten

af lægebehandlede skader bliver ikke registreret systematisk og ensartet, dels på grund

af forskelle i sundhedsvæsenets struktur, dels fordi der sjældent sker en systematisk registrering

af skadestuebehandlede ulykker. Den europæiske skadesdatabase (IDB) indeholder

oplysninger om ulykker registreret på udvalgte skadestuer i en række EU-lande, men datagrundlaget

er endnu ikke tilstrækkeligt repræsentativt til at foretage en sammenlignende

analyse mellem landene. I denne rapport har vi derfor valgt kun at foretage en sammenligning

af dødsulykker. I EU-projektet JAMIE 5 arbejdes der på at foretage en sammenlignelig

registrering af skadestuekontakter i hele EU-området.

I tabel 11.1.1 vises forekomsten af dødsulykker pr. 100.000 indbyggere i et udvalg af 25

europæiske lande samt Australien, Canada, Japan og USA.

Selv om også dødelighedsdata skal vurderes med en række forbehold, fremgår det tydeligt

at der er meget stor forskel i dødeligheden som følge af ulykker landene imellem (tabel

11.1.1). Blandt de europæiske lande ligger Rusland højest, fulgt af Hviderusland, Ukraine og

de baltiske lande. Lavest i Europa ligger Holland og Tyskland. Danmark ligger på en 10.

plads blandt de europæiske lande vist i tabellen.

Sammenlignet med de 25 udvalgte europæiske lande ligger Danmark forholdsvis pænt med

trafikulykker (6. plads), mens dødsulykker som følge af forgiftninger (15. plads) og brand

(15. plads) er hyppige i Danmark. Drukning er til trods for – eller måske på grund af – den

megen vand omkring Danmark ikke specielt hyppig i Danmark (8. plads).

5 JAMIE – Joint Action on Injury Monotoring in Europe, er et EU-projekt med deltagelse af 22 lande i perioden 2011-

2014. Formålet er at skabe et fælles skaderegistreringssystem baseret på sygehusvæsenet. Projektet styres af

organisationen EUROSAFE. Yderligere information på

http://www.eurosafe.eu.com/csi/eurosafe2006.nsf/wwwVwContent/l3projects-333.htm

109

More magazines by this user
Similar magazines