Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

Figur 5.5.4 Fodgængerulykker. Skadestuekontakter efter køretøjsulykker,

gennemsnit af 2007-2009, fordelt på kropsregion, procent

Procent

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

5.6 KNALLERTULYKKER

Allerførst skal det understreges, at begrebet ”knallert” ikke er entydigt. I 1994 blev det

tilladt at køre på en ”EU-knallert”, som kunne køre op til 45 km/t og skulle køre på vejen og

ikke på cykelstien – senere kaldt ”Knallert-45” og ”stor knallert”. Denne knallert er principielt

en motorcykel, men vil nok ofte blive registreret som ”knallert” på skadestuen.

Antallet af knallertulykker faldt i starten af perioden fra 1990-1997, herefter steg de og lå

højt i midten af perioden indtil 2004, hvorefter forekomsten igen var let faldende (skadestuekontakter).

Mænd udgjorde 80% af de tilskadekomne i knallertulykker, behandlet på

skadestuen, og særligt mænds knallertulykker steg markant i midten af perioden 1997-2004,

med et toppunkt i 2002 med 6000 ulykker. Baggrunden for denne stigning skyldtes formentlig,

at der kom nye typer knallerter på markedet omkring 1997, og at salget af knallerter

herefter steg voldsomt. Samtidig var de nye knallerter nemme at ”fixe”, så de kunne køre

meget stærkt (6). Kvinders tilskadekomst på knallert lå højt i starten af perioden, med 1.400

i 1990, men faldt til laveste niveau på 1.000 i 1993, hvorefter forekomsten har været let

stigende indtil 2008, med 1.300 ulykker (figur 5.6.1).

De fleste knallertulykker for både mænd og kvinder skete i 16-årsalderen med hhv. 24 og 10

pr. 1000 indbyggere. Fra 21 års alderen og frem, lå forekomsten på nogenlunde samme

niveau, hos mændene dog med 2-3 gange så mange ulykker som blandt kvinderne. (figur

5.6.2). Selvom det er ulovligt at køre på knallert, hvis man er under 16 år, er der alligevel en

del 15 årige, der kommer til skade som førere af knallerter (15 årige udgjorde 12% af de

tilskadekomne i aldersgruppen 15-17 årige).

46

Hjerne og kranie

Øre, øjne og næse

Ansigt (kæbe, tænder, mund)

Hals og nakke

Brystkasse og ryg

Skulder og arm

Hånd og håndled

Fingre

Hofte

Knæ

Ben

Fod og tæer

Ørvrige regioner

0 5 10 15 20 25 30 35

More magazines by this user
Similar magazines