Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 6 Arbejdsulykker

Tabel 6.2.1 Top 10 over de brancher, hvor der sker flest ulykker, gennemsnit af

2008-2009, fordelt på køn. Antal

Mænd Branche Årligt gens.

1 Bygge– og anlægsvirksomhed 11.500

2 Jern– og metalvareindustri 3.800

3 Fødevareindustri 3.500

4 Offentlig administration, forsvar, politi og retsvæsen 3.200

5 Handel med og reparation af motorkøretøjer 2.700

6 Engros– og agenturhandel* 2.500

7 Detailhandel* 2.500

8 Landbrug, gartneri og jagt 2.200

9 Landtransport 2.100

10 Maskinindustri 1.500

* ekskl. handel med motorkøretøjer.

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Kvinder Branche Årligt gens.

1 Sundhedsvæsen 4.400

2 Detailhandel* 2.200

3 Institutionsophold (eks. plejehjem, døgninstitution) 1.600

4 Anden social service (eks. hjemmehjælp, daginstitution) 1.400

5 Offentlig administration, forsvar, politi og retsvæsen 1.100

6 Restaurationsvirksomhed 1.000

7 Fødevareindustri 900

8 Undervisning 900

9 Ejendomsservice, rengøring 500

10 Landbrug, gartneri og jagt 500

* ekskl. handel med motorkøretøjer.

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Udvikling i udvalgte brancher

I det følgende præsenteres udviklingen i udvalgte brancher, hvor det har været muligt at

følge udviklingen over hele perioden på trods af flere ændringer i branchekodningen. 4

Udviklingen i antallet af skadestuekontakter pga. arbejdsulykker afspejler i høj grad den

erhvervsmæssige udvikling, der er sket i Danmark i samme periode.

For bygge- og anlægsbranchen skete der en stigning i antallet af tilskadekomster fra 1992 til

2006, hvorefter antallet har været markant faldende. Antallet af tilskadekomster på skade-

4 I Ulykkesregistret registreres fra og med 2008 i hvilken branche den tilskadekomne arbejder efter den ny brancheklassifikation

Dansk Branchekode DB07 på 2. ciffer. I årene før anvendtes en brancheklassifikation (DB03),

som ikke fuldt er sammenlignelig med DB07. Tidligere (før 2003) er anvendt DB93, som dog ikke adskiller sig fra

DB03 på det overordnede niveau. Før 1998 blev en anden branchekodning benyttet, baseret på Danmarks Statistiks

Erhvervsgruppering.

55

More magazines by this user
Similar magazines