Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox.

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

Forekomsten af ulykker med personbil var spredt jævnt over året, med flest i perioden oktober

– januar. I disse måneder var andelen af eneulykker (uden modpart) højere end resten

af året, og ulykkerne skete i høj grad fordi føreren mistede herredømmet over bilen og kørte

i grøften, påkørte en genstand mm.

5.4 CYKELULYKKER

Antallet af cykelulykker der førte til skadestuekontakt har været jævnt faldende i perioden

for både mænd og kvinder. Siden 2000 har antallet af mænds ulykker nærmet sig kvindernes

forekomst og lå i 2009 på knap 16.000 kontakter. Siden 2006 har forekomsten af kvinders

cykelulykker ligget stabilt på ml. 12-13.000 skadestuekontakter årligt (figur 5.4.1).

Figur 5.4.1 Tilskadekomne på cykel. Skadestuekontakter, 1990-2009, fordelt på

køn. Antal

Antal Mænd Kvinder

25000

20000

15000

10000

5000

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

39

More magazines by this user
Similar magazines