Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 9 Unges ulykker

Figur 9.3.1 Dødsfald blandt unge som følge af hjemme-fritidsulykker i perioden

2005-2009, fordelt på aldersgruppe og skadesmekanisme. Antal

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsstyrelsen.

Skademønstret i unges ulykker, der førte til skadestuekontakt, var forholdsvis ens i de tre

aldersgrupper (figur 9.3.2). Hyppigst i alle aldersgrupper var kontaktskader, der ofte skete i

forbindelse med idræt. Blandt de 15-17 årige var også faldskader og akut overbelastning,

hyppigst relateret til idrætsudøvelse, mens faldulykker for de 18-24 årige hyppigst skete i

boligområdet.

Figur 9.3.2 Skadestuekontakter blandt unge efter hjemme-fritidsulykker, årligt

gennemsnit af 2007- 2009, fordelt på aldersgruppe og skadesmekanisme. Procent

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

90

Brand

Anden transportulykke

Fald

Kontakt med genstand/person/dyr

Klemning, snit, stik

Kvælning

Drukning

Forgiftning

Anden skadesmekanisme

Fald

Kontakt med genstand/person/dyr

Klemning, snit, stik

Kemisk påvirkning

Termisk påvirkning

Akut overbelastning

Øvrige

15 - 17 år 18 - 20 år 21 - 24 år

0 10 20 30 40 50 60 70

Antal i alt 2005-2009

15 - 17 år 18 - 20 år 21 - 24 år

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Procent

More magazines by this user
Similar magazines