Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 8 Børns ulykker

Figur 8.2.5 Skadestuekontakter blandt børn efter køretøjsulykker, 1990-2009,

fordelt på aldersgrupper. Antal

Antal 0–4 år 5–9 år 10–14 år

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

For køretøjsulykkerne var udviklingen den samme for alle aldersgrupper (figur 8.2.5). Der

skete færre cykelulykker, men flere blev kvæstede som passagerer i biler. For de 10-14 årige

skete der desuden en lille stigning i antallet af knallertulykker, både som førere af knallerten

og som bagsædepassager.

Færre småskader

Antallet af skader, der blot tilsås, men ikke blev behandlet på skadestuerne faldt markant i

løbet af perioden fra 45.000 i 1990 til 38.000 i 2009, det svarer til en andel af alle skader på

hhv. 28% og 24% i de respektive år. Dette kan være en indikation på, at færre børn med

mindre skader/skrammer kommer på skadestuen end tidligere. Denne hypotese bestyrkes

af, at der i perioden også er sket et fald i andelen af småskader, såsom hudafskrabning og

åbne sår. Antallet af indlæggelser faldt i starten af perioden, men har været nogenlunde

stabilt fra 1998 og frem.

Vi har ikke oplysninger om skadebehandling hos praktiserende læger og ved derfor ikke, om

der er sket en ændring i antallet af børn, der får skadebehandling af egen læge. Vi ved heller

ikke, om tilbøjeligheden til at søge skadestue har været uændret i perioden. Disse forhold

kan naturligvis spille ind i forhold til fortolkningen af udviklingen i antal skadestuekontakter.

Alder og køn

Drenge fik generelt flere hjemme-fritidsrelaterede skader end piger, undtagelsen var dog i

alderen 10-11 års alderen, hvor pigerne overhalede drengene (figur 8.2.6). Årsagen var bl.a.

at pigerne pga. aldersrelaterede fysiologiske udviklinger i højere grad kom til skade ved at

vrikke om i ankler og knæ, og derfor fik flere forstuvninger/forvridninger, ledskred og senemuskel-læsioner

i 10-12 års alderen end drengene (figur 8.2.6).

79

More magazines by this user
Similar magazines