Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 12 Temaer

12.4 FORGIFTNINGSULYKKER (HJEMME-FRITIDSULYKKER)

Forgiftninger omfatter i dette tema giftvirkninger og ætsninger med kemikalier, rengøringsmidler,

giftige planter og bær, tobak, medicin m.m. i hjem og fritid. Ekskluderet er røgforgiftning

og alkoholforgiftninger.

I perioden 1998-2009 var der 24.000 skadestuekontakter efter tilskadekomster pga. forgiftninger

i Danmark (beregnet på baggrund af Ulykkesregisteret). Der er ikke en entydig udvikling

i perioden, dog var andelen af indlagte stigende i perioden; i 2009 blev hver 2. til skadekommen

indlagt! (figur 12.1.8).

De yngste, dvs. 0-4 årige, udgjorde 2/3 af alle der kom på skadestuen pga. forgiftning eller

mistanke herom; særligt de 1-2 årige var udsatte. I perioden lå antallet af forgiftninger

blandt børn i alderen 0-14 år nogenlunde jævnt, dog med et lavere niveau i 2006-2009,

mens antallet blandt 15-75 årige generelt var stigende.

Figur 12.1.8 Skadestuebesøg som følge af forgiftninger 1998-2009.

Antal pr. 100.000 indbyggere

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed

I figur.12.1.9 vises de hyppigst involverede produkter i forgiftningsulykkerne. Rengøringsmidler

som en samlet gruppe var hyppigst involveret i forgiftningsskader, særligt blandt

børn. Mange ulykker skete fordi rengøringsmidlerne/kemikalierne var placeret inden for

børns rækkevidde, fx under rengøring, således at de i et ubemærket øjeblik kunne indtage

eller smage på rengøringsmidlerne. Hverdagsprodukter såsom klorin, kalkfjerner, toiletrensemidler,

opvasketabs mv. var også hyppige produkter, som børnene havde drukket af eller

smagt på. Når forældre eller omsorgspersoner opdager at barnet har fat i et af disse produkter,

kan det være svært at afgøre, hvor meget barnet har nået at indtage eller smage på, og

derfor ender mange med at tage på skadestuen for en sikkerheds skyld. Blandt voksne er

det særligt blegemidler, der er årsag til ulykkerne. Ulykkerne sker oftest fordi de tager fejl af

blegemiddel og drikkevarer og kommer til at drikke af det, ligesom en del voksne bliver

dårlige under rengøring med klorin, eller fordi de kommer til at blande klorin med andre

rengøringsmidler fx kalkfjerner, toiletrens o.a.

124

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Antal pr. 100.000

Indlagte ikke-indlagte

More magazines by this user
Similar magazines