Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 9 Unges ulykker

Figur 9.4.4 Skadestuekontakter blandt unge efter arbejdsulykker, gennemsnit af

2007-2009, fordelt på aldersgrupper og branchegrupper. Procent

Tjenesteydelseer

Transportvirksomhed

Handel, restaurations– og hotelvirksomhed

Bygge–,anlægsvirksomhed

Fremstillingsvirksomhed

Landbrug,jagt m.v.

Erhverv,andet og uspecificeret

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Figur 9.4.5 Skadestuekontakter blandt unge efter arbejdsulykker, gennemsnit af

2007-2009, fordelt på køn og skadesmekanisme. Procent

Fald

Kontakt m. genstand/person/dyr

Klemning/snit/stik

Kemisk påvirkning

Termisk påvirkning

Akut overbelastning

Øvrige

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

15 - 17 år 18 - 20 år 21 - 24 år

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Procent

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Procent

Mænd Kvinder

97

More magazines by this user
Similar magazines