Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Importovanie záberov do

Importovanie záberov do počítača (Macintosh) 1 Najskôr pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh. Dvakrát kliknite na novorozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t priečinok s uloženými zábermi, ktoré chcete importovať. 2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku. Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk. 3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor v priečinku obsahujúcom skopírované súbory. Snímka sa zobrazí. Zrušenie pripojenia USB Postup uvedený v krokoch 1 až 3 nižšie je potrebné vykonať ešte predtým, než: • odpojíte kábel pre viacúčelový terminál, • vyberiete pamäťovú kartu, • vložíte do fotoaparátu pamäťovú kartu po skopírovaní záberov z vnútornej pamäte, • vypnete fotoaparát. 1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli úloh. 2 Kliknite na položku (USB Mass Storage Device) t [Stop] 3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie, potom kliknite na tlačidlo [OK]. Ikona odpojenia Windows Vista Windows XP Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Poznámka • Ak používate počítač Macintosh, pred odpojením fotoaparátu od počítača potiahnite a presuňte ikonu pamäťovej karty alebo ikonu jednotky do ikony „Trash“. 116 SK

Odovzdávanie fotografií do multimediálnej služby Vo fotoaparáte je nainštalovaná aplikácia „PMB Portable“. Túto aplikáciu môžete využiť na nasledovné: • môžete jednoducho odovzdávať fotografie do blogu alebo inej multimediálnej služby, • môžete odovzdávať obrázky z počítača pripojeného k internetu dokonca aj vtedy, keď ste mimo domova alebo kancelárie, • môžete jednoducho zaregistrovať multimediálne služby (ako napríklad blogy), ktoré často používate. Podrobné informácie o aplikácii „PMB Portable“ nájdete v pomocníkovi k aplikácii „PMB Portable“. Spustite softvér „PMB Portable“ (Windows) Pred prvým použitím aplikácie „PMB Portable“ je potrebné vybrať jazyk. Výber vykonáte podľa nasledujúcich pokynov. Po vybratí jazyka nie je potrebné pri ďalšom spustení aplikácie „PMB Portable“ vykonať kroky 3 až 5. 1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom. Keď fotoaparát pripojíte k počítaču, zobrazí sa sprievodca automatickým spustením. Kliknutím na [×] ukončíte sprievodcu pre všetky nepotrebné mechaniky. • Ak sa požadovaná obrazovka sprievodcu automatickým spustením nezobrazí, kliknite na položku [Computer] (v systéme Windows XP [My Computer]) t [PMBPORTABLE] a potom dvakrát na položku „PMBP_Win.exe“. 2 Kliknite na „PMB Portable“. (v systéme Windows XP, kliknite na „PMB Portable“ t [OK]) • Ak sa v sprievodcovi automatickým spustením nezobrazí [PMB Portable], kliknite na [Computer] t [PMBPORTABLE] a potom dvakrát na „PMBP_Win.exe“. Zobrazí sa obrazovka s možnosťou výberu jazyka. 3 Vyberte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo [OK]. Zobrazí sa obrazovka s možnosťou výberu oblasti. 4 Vyberte požadované možnosti nastavení [Region] a [Country/Area] a potom kliknite na tlačidlo [OK]. Zobrazí sa obrazovka Licenčná zmluva. 5 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte so zmluvnými podmienkami, kliknite na tlačidlo [I Agree]. Spustí sa aplikácia „PMB Portable“. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 117 SK