Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Easy Mode (iba

Easy Mode (iba DSC-W350/ W350D/W360) Umožňuje snímať statické zábery pomocou minimálneho počtu potrebných funkcií. Text sa zväčšuje a indikátory možno jednoduchšie prečítať (Easy Shooting). 1 Nastavte prepínač režimov na možnosť (Statický záber). 2 MENU t (Easy Mode) t [OK] t z na ovládacom tlačidle 3 Pomocou spúšte snímajte zábery. Poznámky • Vzhľadom na automatické zvyšovanie úrovne jasu obrazovky sa napätie batérie rýchlejšie vybíja. • Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa zmení aj režim prehrávania na [Easy Mode]. zFunkcie dostupné v režime Easy Mode (Snímanie) Image Size: MENU t [Image Size] t z na ovládacom tlačidle t požadovaný režim t z Vyberte si spomedzi veľkostí [Large] alebo [Small]. Self-Timer: na ovládacom tlačidle t požadovaný režim Vyberte si spomedzi režimov [10sec] alebo [Off]. Flash: na ovládacom tlačidle t požadovaný režim Vyberte si spomedzi režimov [Auto] alebo [Off]. Snímanie úsmevu: Položka na ovládacom tlačidle Exit Easy Mode: MENU t [Exit Easy Mode] t [OK] t z Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register zInformácie o funkcii rozpoznávania scény Funkcia rozpoznávania scény funguje v režime Easy Mode. Táto funkcia umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznať podmienky snímania a nasnímať záber. Ikona rozpoznávania scény Fotoaparát rozpozná podmienky (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro) alebo (Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí na obrazovke LCD ikonu. Ďalšie informácie nájdete na strane 63. 28 SK

Program Auto Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky, ako aj hodnota clony). Pomocou ponuky môžete vybrať aj rôzne nastavenia. DSC-W380/W390: 1 Nastavte prepínač režimov do polohy (Program Auto). 2 Pomocou spúšte snímajte zábery. DSC-W350/W350D/W360: 1 Nastavte prepínač režimov na možnosť (Statický záber). 2 MENU t (REC Mode) t (Program Auto) t z na ovládacom tlačidle 3 Pomocou spúšte snímajte zábery. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 29 SK