Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

LUN Settings Umožňuje

LUN Settings Umožňuje nastaviť spôsob zobrazenia záznamového média zobrazeného na obrazovke počítača alebo inom monitore, keď je fotoaparát spojený s počítačom alebo AV komponentom prostredníctvom pripojenia USB. 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [LUN Settings] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle Multi Single Zobrazia sa aj obrázky na pamäťovej karte, aj obrázky vo vnútornej pamäti. Túto možnosť vyberte vtedy, keď fotoaparát pripájate k počítaču. Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, zobrazia sa obrázky zaznamenané na pamäťovej karte; keď ju nevložíte, zobrazia sa obrázky vo vnútornej pamäti. Toto nastavenie vyberte v prípade, keď sa nemajú zobrazovať súčasne obrázky uložené na pamäťovej karte a vo vnútornej pamäti, keď fotoaparát pripájate k inému zariadeniu, ako je počítač. Poznámka • Keď odovzdávate snímky do multimediálnych služieb prostredníctvom „PMB Portable“, je potrebné vždy vybrať možnosť [Multi] v ponuke [LUN Settings]. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 96 SK

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Download Music Ak chcete zmeniť hudobné skladby prehrávané na pozadí, môžete použiť softvér „Music Transfer“ na disku CD-ROM (dodáva sa). 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Download Music] t z na ovládacom tlačidle Zobrazí sa správa „Connect to PC“. 2 Vytvorte prepojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom a potom spustite softvér „Music Transfer“. 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zmeňte hudobné súbory. Obsah Vyhľadávanie operácií Register 97 SK