Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Beep Táto funkcia umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvuk vychádzajúci z fotoaparátu počas jeho používania. Obsah 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Beep] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle Shutter High Low Off Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte. Po stlačení ovládacieho tlačidla alebo spúšte zaznie zapípanie alebo zvuk spúšte. Ak chcete znížiť hlasitosť, vyberte možnosť [Low]. Vypnutie pípania alebo zvuku spúšte. Vyhľadávanie operácií Register 88 SK

Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Language Setting Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a správy. Obsah 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Language Setting] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle Register 89 SK