Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Indikátor

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne. •K tomuto javu dôjde vtedy, keď používate fotoaparát vo veľmi horúcom alebo chladnom prostredí. •Vyskytol sa nesúlad medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou zostávajúcou kapacitou batérie. Správne zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete. V závislosti od podmienok používania sa nemusí indikátor zobrazovať správne. •Batéria je na konci životnosti (s. 137). Vymeňte ju za novú. Batéria sa nedá nabiť. •Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (predáva sa osobitne). Na nabíjanie batérií použite nabíjačku batérií. Počas nabíjania batérie bliká kontrolka CHARGE. •Vyberte a znova vložte batériu (dbajte na správne vloženie batérie). •Teplota môže byť nevhodná na nabíjanie. Pokúste sa batériu znovu nabiť pri správnej nabíjacej teplote (10 °C až 30 °C). •Podrobné informácie nájdete na s. 138. Snímanie statických záberov a videozáznamov Nie je možné snímať zábery. •Snímky sa zaznamenávajú do vnútornej pamäte aj vtedy, keď je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta. Skontrolujte, či je pamäťová karta správne vložená do fotoaparátu. •Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte. Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností: – Odstráňte nepotrebné zábery (s. 44). – Vymeňte pamäťovú kartu. •Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery. •Na snímanie videozáznamov sa odporúča použiť nasledujúce pamäťové karty: – „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“ – Pamäťová karta SD, pamäťová karta SDHC alebo pamäťová karta SDXC (Class 4 alebo rýchlejšia) • Položku [Demo Mode] nastavte na hodnotu [Off] (s. 91). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Funkcia snímania úsmevu nefunguje. •Ak sa nepodarí rozpoznať usmiatu tvár, žiadna snímka sa nenasníma. • Položku [Demo Mode] nastavte na hodnotu [Off] (s. 91). Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje. •Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných kompozícií. •Snímajte po stlačení spúšte do polovice. Snímanie trvá príliš dlho. •Keď sa v zlých svetelných podmienkach zníži rýchlosť uzávierky pod určitú úroveň, automaticky sa aktivuje funkcia NR (redukcia šumu) pomalej uzávierky, ktorá zníži šum na snímke. V takomto prípade snímanie trvá príliš dlho. •Funkcia snímania ďalšieho záberu po žmurknutí je aktívna. Nastavte funkciu [Anti Blink] na hodnotu [Off] (s. 69). 122 SK

Záber sa nedá zaostriť. •Objekt je príliš blízko. Pri snímaní dbajte na to, aby bol fotografovaný objekt od objektívu ďalej, ako je najkratšia vzdialenosť snímania (približne 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/ W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/W350D/W360) od objektívu). • Počas snímania statických snímok je v režime výberu scény vybratý režim (Twilight), (Landscape), alebo (Fireworks) (iba DSC-W380/W390). Funkcia približovania nefunguje. •V režime Sweep Panorama nemožno používať optické priblíženie. •V závislosti od veľkosti snímky sa funkcia inteligentného priblíženia nedá použiť (s. 84). •Digitálne priblíženie sa nedá použiť: – Pri snímaní videozáznamov. – Počas používania funkcie snímania úsmevu. – Keď je samospúšť nastavená na hodnotu [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]. Funkcia detekcie tváre sa nedá vybrať. •Funkciu detekcie tváre možno vybrať iba vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na hodnotu [Multi AF] a režim merania je nastavený na hodnotu [Multi]. Blesk nefunguje. •Blesk nemožno používať v nasledujúcich podmienkach: – Je vybratý režim zhlukového snímania (s. 53). – V režime výberu scény je vybratý režim (High Sensitivity), (Twilight) alebo (Fireworks) (iba DSC-W380/W390). – v režime Sweep Panorama, – v režime snímania videozáznamu. • Ak je režim výberu scény nastavený na možnosť (Landscape), (Gourmet), (Pet), (Beach), (Snow) alebo (Underwater) (len DSC-W350/W360/W380/W390), blesk nastavte na možnosť (On) (s. 37). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Na záberoch snímaných s použitím blesku sa zobrazujú nejasné biele kruhové škvrny. •Čiastočky (prach, peľ a pod.) vo vzduchu odrážajú svetlo blesku a zobrazujú sa na zábere. Nie je to porucha. Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje. •Fotoaparát automaticky zaostrí. Stlačte spúšť do polovice a podržte ju v tejto polohe. Zaostrenie môže pri snímaní blízkych objektov chvíľu trvať. •V režime výberu scény je vybratý režim (Landscape), (Twilight) alebo (Fireworks) (iba DSC-W380/W390). Dátum a čas sa nezobrazuje na displeji LCD. •Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania. Do záberov nie je možné vložiť dátumy. •Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. V programe „PMB“ môžete tlačiť alebo uložiť statické zábery s vloženým dátumom (s. 113). 123 SK