Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Uloženie základnej

Uloženie základnej bielej farby v režime [One Push Set] 1 Zamerajte biely objekt (napríklad kus papiera vypĺňajúceho obrazovku) v rovnakých svetelných podmienkach, v akých budete snímať predmet alebo osobu. 2 MENU t (White Balance) t [One Push Set] t z na ovládacom tlačidle Obrazovka na chvíľu stmavne a po úprave vyváženia bielej a uloženia tejto hodnoty do pamäte sa znova zobrazí obrazovka záznamu. Poznámky • Ak počas snímania bliká indikátor , znamená to, že vyváženie bielej nie je nastavené alebo ho nemožno nastaviť. Použite automatické vyváženie bielej farby. • Počas spracovania funkcie [One Push Set] netraste ani nebúchajte s fotoaparátom. • Ak je režim blesku nastavený na možnosť [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej sa upravuje podmienkam pri rozžiarení blesku. • Referencie bielej uložené pomocou funkcie [White Balance] a [Underwater White Balance] sa ukladajú oddelene (iba modely DSC-W350/W360/W380/W390). zEfekty svetelných podmienok Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami. Farebné tóny sa upravia automaticky, ale môžete ich upraviť aj manuálne pomocou funkcie vyváženia bielej. Počasie/osvetlenie Denné svetlo Zamračené Žiarivka Žiarovka Charakteristika svetla Biele (štandardné) Modrasté Sfarbené do zelena Sčervenanie Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 58 SK

Underwater White Balance (iba DSC-W350/W360/W380/ W390) Upraví farebný tón, keď je fotoaparát nastavený na možnosť (Underwater) v režime výber scény, alebo na možnosť (Underwater) pre videozáznam. 1 MENU t (Underwater White Balance) t požadovaný režim 1) 2) (Auto) (Underwater (Underwater (One Push) (One Push Set) Automaticky upraví podvodné farebné tóny tak, aby vyzerali prirodzene. Farebné tóny upraví pre podvodné podmienky, kde sú intenzívne modré odtiene. Farebné tóny upraví pre podvodné podmienky, kde sú intenzívne zelené odtiene. Slúži na úpravu nastavenia vyváženia bielej farby v závislosti od svetelného zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] predstavuje základnú hodnotu bielej farby. Tento režim používajte vtedy, keď režim [Auto] alebo iné režimy nedokážu správne nastaviť farbu. Uloží základnú bielu farbu, ktorá sa použije v režime [One Push] (s. 58). Poznámky • V závislosti od farby vody nemusí režim vyváženie bielej pod vodou pracovať správne aj napriek výberu možnosti [Underwater 1] alebo [Underwater 2]. • Ak je blesk nastavený na možnosť [On] vyváženie bielej pod vodou možno nastaviť iba na možnosť [Auto], [One Push] alebo [One Push Set]. • [One Push Set] nemožno vybrať, keď sa nabíja blesk. • Referencie bielej uložené pomocou funkcie [White Balance] a [Underwater White Balance] sa ukladajú oddelene. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 59 SK