Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Intelligent Auto

Intelligent Auto Adjustment Umožňuje snímať statické snímky s automaticky upravenými nastaveniami. DSC-W380/W390: 1 Nastavte prepínač režimov do polohy (Intelligent Auto Adjustment). 2 Pomocou spúšte snímajte zábery. DSC-W350/W350D/W360: 1 Nastavte prepínač režimov na možnosť (Statický záber). 2 MENU t (REC Mode) t (Intelligent Auto Adjustment) t z na ovládacom tlačidle 3 Pomocou spúšte snímajte zábery. Poznámka • Režim blesku je nastavený na hodnotu [Auto] alebo [Off]. zInformácie o funkcii rozpoznávania scény Funkcia rozpoznávania scény funguje v režime inteligentnej automatickej úpravy. Táto funkcia umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznať podmienky snímania a nasnímať záber. Ikona a sprievodca rozpoznávania scény Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Fotoaparát rozpozná podmienky (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro) alebo (Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí na obrazovke LCD príslušnú ikonu a sprievodcu. Ďalšie informácie nájdete na strane 63. Pokr. r 24 SK

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia zAk snímate statický záber predmetu, na ktorý je ťažké zaostriť • Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/W350D/W360) (od objektívu). • Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF začne pomaly blikať a nebude pípať. Zmeňte kompozíciu záberu alebo hodnotu zaostrenia (s. 60). V nasledovných prípadoch môže byť zaostrovanie zložité: – Vzdialený objekt za nedostatočných svetelných podmienok. – Slabý kontrast medzi snímaným objektom a pozadím. – Objekt sa sleduje cez sklo. – Objekt sa rýchlo pohybuje. – V zábere je odrážajúce sa svetlo alebo lesklé povrchy. – Objekt je v protisvetle alebo sa v zábere vyskytuje blikajúce svetlo. Obsah Vyhľadávanie operácií Register 25 SK