Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Face Detection Detekcia

Face Detection Detekcia tváre objektu automaticky upraví nastavenie zaostrenia, blesku, expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí. Rámček detekcie tváre (oranžový) Ak fotoaparát rozpozná viac objektov, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný, a nastaví zaostrenie podľa priority. Farba rámčeka detekcie tváre hlavného objektu sa zmení na oranžovú. Rámček nastavenia zaostrenia sa po stlačení spúšte do polovice zobrazí nazeleno. Rámček detekcie tváre (biely) 1 MENU t (Face Detection) t požadovaný režim Obsah Vyhľadávanie operácií (Off) (Auto) (Child Priority) (Adult Priority) Nepoužije funkciu detekcie tváre. Slúži na výber tváre, na ktorú sa má fotoaparát automaticky zaostriť. Rozpozná a sníma s prioritou detskej tváre. Rozpozná a sníma s prioritou tváre dospelej osoby. Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Poznámky • [Face Detection] nemožno vybrať v nasledujúcich situáciách: – v režime jednoduchého snímania, – v režime Sweep Panorama, – v režime snímania videozáznamu. • Keď je blesk nastavený na hodnotu [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People], nemožno vybrať možnosť [Off]. • Funkciu [Face Detection] možno vybrať iba vtedy, ak je režim zaostrenia nastavený na hodnotu [Multi AF] alebo režim merania je nastavený na hodnotu [Multi]. • Funkcia detekcie tváre nefunguje, ak používate digitálne priblíženie. • Funkcia môže zaznamenať až 8 tvárí objektov. • V závislosti od podmienok snímania sa deti a dospelé osoby nemusia dať správne rozpoznať. • Počas snímania v režime snímania úsmevu sa funkcia [Face Detection] automaticky nastaví na hodnotu [Auto] aj napriek tomu, že bola pôvodne nastavená na hodnotu [Off]. Register Pokr. r 66 SK

zVýber prioritnej tváre Fotoaparát za normálnych podmienok automaticky vyberie tvár, na ktorú sa zaostrí, v súlade s nastavením funkcie [Face Detection], môžete však vybrať tvár, ktorá bude mať prioritu. Obsah Rámček priority tváre je vypnutý 1Počas detekcie tváre stlačte na ovládacom tlačidle položku z. Tvár úplne vľavo sa vyberie ako prioritná tvár a rámček sa zmení z na oranžový rámček ( ). 2Po každom stlačení tlačidla z sa prioritná tvár premiestni o jednu tvár doprava. Opakovane stláčajte tlačidlo z až dovtedy, kým oranžový rámček ( ) nespočinie na tvári, ktorú chcete vybrať. 3Ak chcete zrušiť výber tváre (vypnuté), premiestnite oranžový rámček na tvár úplne napravo a znova stlačte tlačidlo z. • V závislosti od jasu prostredia, úpravy vlasov osoby ap. sa nemusí dať vybratá tvár správne rozpoznať. V takomto prípade znova zaregistrujte vyberte za podmienok, v ktorých budete snímať záber. • Ak používate funkciu snímania úsmevu s vybratým rámcom detekcie tváre, detekcia úsmevu sa vykoná iba na vybratej tvári. • Prioritnú tvár nemôžete vybrať v režime jednoduchého snímania, alebo keď je samospúšť nastavená na možnosť [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]. Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 67 SK