Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia REC Mode (iba DSC-W350/ W350D/W360) 1 Nastavte prepínač režimov na možnosť (Statický záber). 2 MENU t (REC Mode) t požadovaný režim Obsah (Intelligent Auto Adjustment) (Program Auto) (Scene Selection) Umožňuje snímať s automaticky upravenými nastaveniami (s. 24). Umožňuje snímať s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky, ako aj hodnota clony) (s. 29). Pomocou ponuky môžete vybrať rôzne nastavenia. Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami v závislosti od scény (s. 32). Vyhľadávanie operácií Register 46 SK

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Movie shooting scene (iba DSC-W350/W360/W380/ W390) Obsah Umožňuje snímať videozáznamy s predvolenými nastaveniami podľa scény. 1 MENU t (Movie shooting scene) t požadovaný režim (Auto) Slúži na automatickú úpravu nastavenia. (Underwater) Umožňuje snímať pod vodou s prirodzenými farbami pri použití podvodného puzdra (podvodné puzdro Marine pack a pod.). Vyhľadávanie operácií Register 47 SK