LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Gambar 7.18Dinding Pagar PecahSebelumGambar 7.19Dinding Pagar Telah DibaikiSelepasSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Taman Bunga Raja, Kota KinabaluTarikh: 15 Julai 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Taman Bunga Raja, Kota KinabaluTarikh: 14 Januari 2011SebelumGambar 7.20Dinding Pagar PecahSelepasGambar 7.21Dinding Pagar Telah DibaikiSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Taman Seri Baru Menggatal, Kota KinabaluTarikh: 10 Ogos 2010Sumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Taman Seri Baru Menggatal, Kota KinabaluTarikh: 14 Januari 2011Pada pendapat Audit, aspek keselamatan di kawasan loji pengolahan kumbahan adalahmemuaskan kecuali lubang pam yang tidak ditutup dan pagar yang pecah bolehmenjejaskan keselamatan orang awam terutamanya kanak-kanak.7.4.6. Impak Terhadap Alam Sekitar7.4.6.1. Mengikut kontrak, kontraktor hendaklah menjalankan ujian air kumbahan yangdilepas daripada loji pengolahan kumbahan sekali setiap suku tahun (4 kali setahun)dengan menghantar sampel air kumbahan ke makmal bertauliah. Ujian tersebut adalahbertujuan untuk menentukan sama ada air kumbahan yang dilepas daripada lojipengolahan kumbahan memenuhi standard yang ditetapkan oleh Akta Kualiti Alam Sekitar1974, Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan) 2009 seperti di Jadual 7.5.90

More magazines by this user
Similar magazines