LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Bil.bilangan 3 hingga 7 adalah sebahagian daripada bayaran yang dituntut semula olehSabah Air dalam tindakan undang-undang terhadap kontraktor pengurusan.Jadual 16.7Pelaksanaan Skop Kerja/Perkhidmatan Oleh Konsultan Yang Tidak Dapat DisahkanKontrak/Skop Kerja/PerkhidmatanPembangunanSafetyManagement System ManualBayaran(RM)5,000CatatanManual tidak diterima oleh Jabatan PenerbanganAwam.Perjanjian tidak dikemukakan.1.OHSAS 18001 Initial GAPAssessment18,679Tidak dapat mengesahkan kerja sebenar yangdilaksanakan.Perjanjian tidak dikemukakan.2.Pembangunan Training AndFasilitation Of IntegratedManagement SystemPembangunan Flight BookingSystem10,000285,0003. Tidak dapat ditentukan 52,0004.Implementing Marketing AndCommunications Programme16,4805. Corporate Advisory Services 270,819Tidak membantu mendapatkan Persijilan OHSASdan ISO.Sistem yang dibangunkan tidak berfungsi denganbaik/tidak dapat memenuhi kehendak Sabah Air. Tidak dapat mengesahkan kerja sebenar yangdilaksanakan. Perjanjian tidak dikemukakan.Tidak dapat mengesahkan kerja sebenar yangdilaksanakan. Tidak dapat mengesahkan kerja sebenar yangdilaksanakan. Perjanjian tidak dikemukakan.6.Employee Climate SurveyReport dan Human ResourceAdvisory services108,895Tidak dapat mengesahkan kerja sebenar yangdilaksanakan.7. Implementasi KPI 249,720 Sabah Air belum mempunyai KPI.Jumlah 1,016,593Sumber: Sabah Air Aviation Sdn. Bhd.h. Kerosakan Hangar Yang Tidak DibaikiSabah Air telah menyewa bangunan daripada Jabatan Kerja Raya (JKR) dengankadar sewa RM13,050 sebulan. Mengikut perjanjian penyewaan yang bertarikh 7Ogos 2007, pihak JKR bertanggungjawab untuk menyenggara hangar bagimemastikan ia berada dalam keadaan yang baik dan boleh digunakan oleh Sabah Air.Pada tahun 2008, kerosakan bangunan berlaku di mana cement plaster berukuran 1kaki x 1.5 kaki terjatuh dari bumbung hangar disebabkan terdapat retakan roof beam.Aduan mengenainya telah dibuat kepada pemilik bangunan iaitu JKR pada tahun2008. Bagaimanapun, pihak JKR tidak membuat sebarang pembaikan terhadapkerosakan bumbung hangar tersebut. Pada tahun 2010, kejadian serupa berulang dibahagian bumbung hangar yang lain dan pihak JKR masih belum mengambil tindakanpembaikan walaupun pihak Sabah Air telah memaklumkannya. Keadaan keretakanpada roof beam tersebut adalah seperti di Gambar 16.4 dan Gambar 16.5.254

More magazines by this user
Similar magazines