LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Jadual 5.3Prestasi PengambilanPenternak Baru Bagi Tahun 2006 Hingga 2010Tahun PerkaraPKLPPINTAR TRANSFORMASI(Bil. Penternak) (Bil. Penternak) (Bil. Penternak)Sasaran 10 10 102006 Pencapaian 12 7 15Peratus (%) 120 70 150Sasaran 10 10 102007 Pencapaian 6 6 12Peratus (%) 60 60 120Sasaran 10 10 102008 Pencapaian 4 3 42Peratus (%) 40 30 420Sasaran 10 10 102009 Pencapaian 6 1 38Peratus (%) 60 10 380Sasaran 10 10 102010 Pencapaian 9 7 45Peratus (%) 90 70 450Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak Negeri Sabaha. Penternak baru yang telah diluluskan pada tahun 2006 bagi Projek PKLP adalahseramai 12 orang penternak melebihi sasaran iaitu 10 penternak baru yang ditetapkanoleh Jabatan. Bagaimanapun, pada tahun 2007 hingga 2010, pencapaian sebenaradalah kurang daripada sasaran yang ditetapkan iaitu antara 4 hingga 9 orangpenternak. Bagi tempoh tahun 2006 hingga 2010 pencapaian sebenar Projek PINTARadalah kurang daripada sasaran yang ditetapkan iaitu antara 1 hingga 7 orangpenternak. Antara sebab sasaran tidak tercapai adalah kurangnya minat di kalanganpenternak untuk memohon. Manakala bagi Projek TRANSFORMASI, pencapaiansebenar penternak baru bagi tempoh yang sama adalah melebihi sasaran yangditetapkan iaitu antara 12 hingga 45 orang penternak.5.4.2.2. Penternak Dinaik TarafPenternak sedia ada yang menunjukkan prestasi yang memuaskan dan telah membayarbalik ternakan yang telah dipinjamkan, akan dinaik taraf sebagai penternak semi komersialdengan bilangan ternakan induk lembu 50 hingga 100 ekor. Jabatan mensasarkan untukmenaik taraf 10 orang penternak yang memenuhi syarat bagi setiap projek setiap tahunsebagai penternak semi komersial. Prestasi pengambilan penternak yang dinaik tarafadalah seperti di Jadual 5.4.56

More magazines by this user
Similar magazines