LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Jadual 9.7Menaik Taraf Jambatan Dan Titian Umum Tidak Mengikut Senarai KuantitiBil. Lokasi Spesifikasi Kerja Kuantiti1. Titian UmumGusungMalanta.2. Titian UmumEgang-EgangMalanu.3. Titian UmumSungaiAmbung.4. Titian UmumKg. PanjiTengah.5. Titian UmumKg. Sri Jaya.Memasang penyokongtiang bracing.a) Menggantikantiang daripadakayu belian.b) Menggantikanalang beamdaripada kayukeras.c) Menggantikanrasuk lantai floorjoist daripada kayukeras.d) Menggantikanlantai daripadakayu keras.e) Memasangpenyokong tiangbracing.a) Menggantikantiang daripadakayu belian.b) Menggantikanalang beamdaripada kayukeras.c) Menggantikanrasuk lantai floorjoist daripada kayukeras.d) Menggantikanlantai daripadakayu keras.a) Menggantikantiang daripadakayu belian.b) Menggantikanlantai daripadakayu keras.c) Memasangpenyokong tiangbracing.a) Menggantikanrasuk lantai floorjoist daripada kayukeras.b) Menggantikanlantai daripadakayu keras.c) Memasangpenyokongtiang122KadarHargaKeadaan FizikalKos KerjaTidakDilaksanakan(RM) (RM) (RM)10 40 400 Tidak dipasang 400seperti di Gambar9.18.301560450305025100750304503080600402504535254025045352525025403525407,5006752,10011,2501,20012,5001,1253,50018,7507,50011,2501,2002,80015,0001,600 6 unit tidakdiganti. 3 unit tidakdiganti. 24 unit tidakdiganti. 256 unit tidakdiganti. Tidak dipasangseperti diGambar 9.16. 10 unit tidakdiganti sepertidi Gambar9.26. 1 unit tidakdiganti. 52 unit tidakdiganti sepertidi Gambar9.25. 556 unit tidakdiganti. 10 unit tidakdiganti sepertidi Gambar9.20. 175 unit tidakdiganti sepertidi Gambar9.22. 28 unit tidakdipasang. 50 unit tidakdiganti sepertidi Gambar9.24. 326 unit tidakdiganti sepertidi Gambar9.23. 37 unit tidakdipasang.1,5001358406,4001,2002,500451,82013,9002,5004,3751,1201,7508,1501,480

More magazines by this user
Similar magazines