LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

BAHAGIAN IAKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI1. PENDAHULUANBerdasarkan kepada Seksyen 6 (d) Akta Audit 1957, Jabatan Audit Negara dikehendakimengaudit program atau aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri untuk menilaisama ada ia dilaksanakan dengan cekap, ekonomi dan berkesan. Pada tahun 2010 sebanyak11 aktiviti yang dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi telah dipilih dan dikaji iaituPenyenggaraan Sekolah Agama, Pengurusan Kenderaan Jabatan, Program PembangunanTanaman, Projek Lembu Pedaging, Pengurusan Kapal Dan Lanca, Penyenggaraan SistemSaluran Najis, Pengurusan Tempat Letak Kereta, Pengurusan Perolehan Oleh PihakBerkuasa Tempatan, Program Bantuan Pelajar Sekolah Rendah Dan Tadika, KerjaPenyenggaraan Dan Pengurusan Koleksi Perpustakaan dan Projek KemudahanPelancongan. Pemerhatian Audit tersebut telah dimaklumkan kepada semuaKementerian/Jabatan/Agensi terlibat. Hanya penemuan Audit yang penting dilaporkan diBahagian ini.JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM2. PENYENGGARAAN SEKOLAH AGAMA2.1. LATAR BELAKANG2.1.1. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS) bertanggungjawab untukmentadbir sekolah agama di seluruh Negeri Sabah yang menerima bantuan penuh KerajaanNegeri. Jumlah sekolah agama di bawah pentadbiran JHEAINS adalah seperti di Jadual 2.1.Jadual 2.1Bilangan Sekolah Agama Mengikut Bahagian Di Seluruh Negeri SabahBil.BahagianSekolah AgamaPeratusJumlahSAN SMAN(%)1. Pantai Barat Selatan (KotaKinabalu,Papar,Penampang,Tuaran)24 2 26 232. Pedalaman Bawah (Beaufort,Sipitang,KualaPenyu)34 1 35 323. Pantai Barat Utara (Kudat,Kota Belud,KotaMarudu,Pitas,Ranau)17 0 17 154. Pedalaman Atas(Keningau,Tenom,Nabawan,Tambunan,Kecil 12 1 13 12Sook)5. Sandakan(Sandakan,Kinabatangan,Beluran,Kecil Tongod,Kecil Telupid)11 0 11 106. Tawau (Lahad Datu,Kunak,Semporna,KecilTunku)8 1 9 8Jumlah 106 5 111 100Sumber: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri SabahNota: SAN: Sekolah Agama NegeriSMAN: Sekolah Menengah Agama Negeri3

More magazines by this user
Similar magazines