LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

Gambar 12.13Bangunan Dan Pintu MasukDikelilingi Oleh Semak SamunSumber: Jabatan Audit NegaraLokasi: Taman Haiwan, Sorinsim Kota MaruduTarikh: 27 Julai 2010d. Bilik Pameran Di Taman Bukit TawauProjek Bilik Pameran di Taman Bukit Tawau bertujuan untuk menyediakan peralatanpameran bagi mempamerkan tarikan yang ada di Taman Bukit Tawau yang terdiridaripada diorama ruang masa, diorama kitaran makanan, diorama herbiovora, dioramaarboreal, kuiz flora dan taman orkid, kepelbagaian batang pokok tropika, taman galeri,sungai, air terjun dan spring. Projek ini dibina dengan kos RM0.15 juta yangditawarkan secara rundingan terus kepada SRJ Enterprise dan sepatutnya siap pada 1Mei 2007. Bagaimanapun, kerja-kerja ini tertangguh disebabkan perubahan spesifikasidalam pelan dan masalah kos bahan yang belum diselesaikan oleh Juru Perunding,TTS dan kontraktor. Semakan Audit terhadap pelaksanaan kerja mendapati, sehinggake tarikh lawatan Audit pada 2 Ogos 2010 kerja belum dijalankan oleh kontraktor.Tiada bayaran dibuat terhadap kontraktor kecuali bayaran yuran Perunding Jasarekaberjumlah RM11,430. Baki yuran Juru Perunding yang belum dijelaskan adalahRM1,270. Akibat masalah ini maka bilik pameran yang sedia ada gagal dimanfaatkan.Selain itu, pembayaran yang telah dibuat kepada Juru Perunding berjumlah RM11,430adalah satu pembaziran kerana kemudahan bilik pameran belum boleh digunakan.Susulan daripada teguran Audit, kontraktor sedang membina perabot-perabot bahanpameran ini dan dijangka siap dipasang di Taman Bukit Tawau pada pertengahantahun 2011. Kedudukan ruang pameran yang sepatutnya telah disiapkan adalahseperti di Gambar 12.14 dan Gambarajah 12.1.192

More magazines by this user
Similar magazines