LAPORAN - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

LAPORAN - Jabatan Audit Negara

8.4.1.2. Bilangan kenderaan persendirian yang berdaftar di Jabatan Pengangkutan JalanTawau bagi tempoh 5 tahun iaitu dari tahun 2006 hingga 2010 adalah sebanyak 18,805buah. Manakala bilangan petak yang disediakan untuk tempoh 17 tahun iaitu dari tahun1993 hingga 2010 meningkat sebanyak 787 petak iaitu dari 3,571 petak kepada 4,358 petakatau purata 1.3% setahun. Pertambahan bilangan petak berbanding bilangan kenderaanyang berdaftar di Jabatan Pengangkutan Jalan di Tawau adalah tidak seimbang. SemakanAudit mendapati, sebanyak 15,305 resit telah dikeluarkan pada 21 dan 22 Disember 2010,tidak termasuk bilangan petak yang disewakan secara bulanan seperti di Carta 8.1 danCarta 8.2.Carta 8.1Bilangan Resit Dikeluarkan Pada 21 Disember 2010Bilangan Resit2,5002,0001,5001,00050002011,6631,8211,619 1,747 1,1781,087Waktu2,1031,6169781104 7.008.009.0010.00 11.00 12.00 1.002.00 3.004.005.00 6.007.00pagi8.00pagi9.00pagi10.00pagi11.00pagi12.00pagi1.00ptg.2.00ptg.3.00ptg.4.00ptg.Sumber: Analisis Jabatan Audit NegaraCarta 8.2Bilangan Resit Dikeluarkan Pada 22 Disember 2010Bilangan Resit2,5002,0001,5001,00050001901,5701,9281,7841,5531,078 9972,037Waktu1,5338987.008.009.0010.00 11.00 12.00 1.00 2.003.004.005.006.009307.00pagi8.00pagi9.00pagi10.00pagi11.00pagi12.00pagi1.00ptg.2.00ptg.3.00ptg.4.00ptg.5.00ptg.6.00ptg.Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara97

More magazines by this user
Similar magazines