Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

3D-visning Vælg

3D-visning Vælg [3D-visning] når du ønsker at afspille billeder optaget i 3D-tilstand på et 3D-TV. Tilslut kameraet til 3D-TV’et med et HDMI-kabel (sælges separat) (side 53). 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 t (3D-visning) t [OK] zNem indstilling til 3D-visningstilstand Du kan indstille kameraet til 3D-visningstilstand ved at trykke på på den øverste højre side af LCD-skærmen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 100 DK

Visningstilstand Giver dig mulighed for at vælge visningsformatet for visning af billeder. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 t (Visningstilstand) t ønsket tilstand MENU/Indstillingersøgning (Datovisning) (Mappevisning (stillbilleder)) (Mappevisning (MP4)) (AVCHDvisning) Viser billeder efter dato. Viser stillbilleder. Viser film i MP4-format. Viser film i AVCHD-format. Bemærk • Når der gemmes billeder på den interne hukommelse, indstilles visningstilstanden til Mappevisning og stillbilleder og film vises i den samme mappe. zSådan vises billeder der er taget med et andet kamera Dette kamera opretter en billeddatabase-fil på hukommelseskortet til optagelse og afspilning af billeder. Hvis kameraet registrerer billeder, som ikke er registreret i billeddatabase-filen på hukommelseskortet, vises der et registreringsskærmbillede med meddelelsen "Fandt filer, som ikke genkendtes Importerer filer". For at få vist uregistrerede billeder skal du registrere dem ved at vælge [OK]. • Brug et tilstrækkeligt opladet batteri ved registrering af billeder. Hvis der bruges et batteri med et lavt strømniveau til at registrere billeder, er det muligvis ikke muligt at overføre alle data, eller dataene kan blive ødelagt, hvis batteriet løber tør for strøm. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 101 DK