Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

zHvad er forskellen

zHvad er forskellen mellem tilstanden Bedste autojustering og Intelligent autojustering? I tilstanden [Bedste autojustering] optager kameraet serieoptagelsesbilleder baseret på den genkendte scene. Efter optagelse sammensætter kameraet serieoptagelsesbillederne for at producere et billede af en højere kvalitet. Men det tager muligvis længere tid at optage billeder end i tilstanden Intelligent autojustering. Tusmørke Tusmørke portræt Tusmørke med stativ Modlys Modlysportræt Landskab HDR-modlyskorrektion Forhindrer over- og undereksponering. Overlejret optagelse Reducerer støj. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Makro Fokusering tæt på Portræt Optagelse af et billede Indeks Kameraet vælger den optimale overlejringstilstand baseret på den genkendte scene. • I tilstanden HDR-modlyskorrektion og overlejret optagelse vises (overlejringsikonet) på LCDskærmen. 30 DK

Intelligent panorering Giver dig mulighed for at lave et panoramabillede ud fra sammensatte billeder. Kameraet registrerer også automatisk folks ansigter eller motiver i bevægelse. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Opt.funkt.) t (iPanorering) 3 Ret kameraet ind mod afslutningen af det motiv, der skal optages, og tryk på udløserknappen. 4 Panorer kameraet hen til slutningen af guiden, som vist med angivelsen på LCD-skærmen. Denne del optages ikke MENU/Indstillingersøgning Vejledningsbjælke Bemærkninger • Hvis du ikke kan panorere kameraet henover hele motivet inden for en given tidsperiode, vises der et gråt område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du bevæge kameraet hurtigere for at kunne optage et helt panoramabillede. • Da flere billeder sættes sammen, bliver den sammensatte del ikke optaget flydende. • Under dårlige lysforhold bliver panoramabilleder muligvis slørede, eller optagelsen kan muligvis ikke gennemføres. • Under flimrende lys som f.eks. fluorescerende lys er lysstyrken eller farven på det kombinerede billede ikke altid den samme. • Når panoramaoptagelsens fulde vinkel og den AE/AF-låste vinkel er meget forskellige i lysstyrke, farve og fokusering, bliver optagelsen ikke vellykket. Sker dette, skal du ændre den AE/AF-låste vinkel og optage igen. • Intelligent panorering er ikke egnet til følgende situationer: – Motiver, der er for tæt på kameraet – Billeder med ringe kontrast som f.eks. af himmelen, en sandstrand eller græsplæne – Billeder med konstante ændringer som f.eks. bølger eller vandfald • Du kan ikke lave panoramabilleder i følgende situationer: – Når du panorerer kameraet for hurtigt eller for langsomt. – Når kameraet ryster for meget. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks Fortsættes r 31 DK